Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Arabiskan blev den tredje största gruppen med ett främmande språk som modersmål
29.3.2017
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen bodde 353 993 personer med ett främmande språk som modersmål i Finland i slutet av år 2016. Den arabiska gruppen gick om de somaliska och engelska grupperna som den tredje största gruppen i Finland som har ett främmande språk som modersmål. Antalet som talar arabiska som sitt modersmål uppgick till 21 783 personer.

Nästa offentliggörande:
22.9.2017

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.8.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html

Dela