Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Folkmängden i Finland 5 471 753 vid årsskiftet
27.3.2015
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstruktur var den officiella folkmängden i Finland 5 471 753 i slutet av år 2014. Av befolkningen var 2 691 863 män och 2 779 890 kvinnor. Folkmängden i Finland ökade med 20 483 personer under år 2014. Landskapet Nylands andel av befolkningsökningen var 87 procent och huvudstadsregionens 77 procent. Befolkningsökningen var drygt 4 000 personer mindre än året innan.

Nästa offentliggörande:
10.12.2015

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html

Dela