Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet personer med utländsk bakgrund översteg 300 000
10.12.2014
Enligt Statistikcentralen var 301 524 personer med utländsk bakgrund bosatta i Finland i slutet av år 2013. Detta var 5,5 procent av hela befolkningen. Antalet personer med utländsk bakgrund i första generationen, dvs. utrikes födda, uppgick till 256 241 och antalet personer i andra generationen, dvs. inrikes födda, uppgick till 45 283.

Nästa offentliggörande:
27.3.2015

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/vaerak/index_sv.html

Dela