Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Var fjärde person hör inte till något religiöst samfund
1.10.2018
Enligt Statistikcentralen är en fjärdedel av befolkningen inte medlem i något religiöst samfund registrerat i Finland. Andelen män som inte hör till något religiöst samfund var 30 procent och andelen kvinnor 23 procent år 2017.

Nästa offentliggörande:
29.3.2019

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html