Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Var tionde person i åldern 25 - 44 år har utländsk bakgrund
23.9.2016
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstruktur hade var tionde av alla personer i åldern 25 - 44 år, som var stadigvarande bosatta i Finland i slutet av år 2015, utländsk bakgrund. I huvudstadsregionen hade redan var femte person i åldern 25 - 44 år utländsk bakgrund.

Nästa offentliggörande:
29.3.2017

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html

Dela