Finlands officiella statistik

Befolkningsstruktur

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nästan var femte 45 - 49-årig kvinna har inte fött barn
10.12.2015
Enligt Statistikcentralens statistik över befolkningsstrukturen har 18,7 procent av alla kvinnor i åldern 45 - 49 år som var bosatta i Finland år 2014 och talade ett inhemskt språk som modersmål inte fött barn. År 1990 var motsvarande andel 13,8 procent. Andelen kvinnor som fött barn har varit långsamt, men varaktigt sjunkande.

Nästa offentliggörande:
23.3.2016

Beskrivning: Statistiken över befolkningsstrukturen beskriver finska och utländska medborgare, som vid årsskiftet är fast bosatta i Finland. I statistiken ingår uppgifter om befolkningens boningsort, kön, ålder, civilstånd, språk, nationalitet och födelseland liksom uppgifter om maka/make och samtliga barn samt föräldrar.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsstruktur, folkmängd, folktäthet, födelseland, försörjningskvot, medborgarskap, språk, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Befolkningsstruktur [e-publikation].
ISSN=1797-5387. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vaerak/index_sv.html

Dela