Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2018 - 2020, 15-74-åringar

  År Förändring
2018 2019 2020 2019/2020
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 7,4 6,7 7,8 1,1
Nyland 6,9 6,4 7,2 0,8
Egentliga Finland 6,9 6,1 7,2 1,1
Satakunta 6,0 6,5 7,4 0,9
Egentliga Tavastland 6,5 4,4 6,2 1,8
Birkaland 9,0 7,2 8,2 1,0
Päijänne-Tavastland 7,5 6,3 8,0 1,8
Kymmenedalen 9,1 7,7 8,7 1,0
Södra Karelen 8,2 8,0 9,8 1,8
Södra Savolax 8,6 6,8 7,8 1,1
Norra Savolax 7,7 6,8 7,6 0,8
Norra Karelen 8,9 10,4 13,3 2,9
Mellersta Finland 8,9 7,4 9,8 2,4
Södra Österbotten 4,4 4,4 5,6 1,2
Österbotten 4,9 4,7 5,9 1,3
Mellersta Österbotten 6,7 4,2 6,6 2,4
Norra Österbotten 7,3 8,0 8,4 0,4
Kajanaland 10,8 8,4 7,4 -1,0
Lappland 8,9 8,3 9,3 1,0

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029551 3285, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 28.1.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2020, Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2018 - 2020, 15-74-åringar . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/12/tyti_2020_12_2021-01-28_tau_054_sv.html