Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Tabellbilaga 13. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande 2019/06 - 2020/06

  År/Månad Förändring Förändring
2019/06 2020/06 2019/06 - 2020/06 2019/06 - 2020/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Anställningsförhållande        
Löntagare totalt 2 313 2 232 -80 -3,5
- fortlöpande heltidsarbete 1 656 1 650 -6 -0,4
- fortlöpande deltidsarbete 214 194 -20 -9,4
- heltidsarbete för viss tid 332 292 -40 -12,0
- deltidsarbete för viss tid 110 96 -14 -12,8
Visstidsarbete totalt 442 388 -54 -12,2
Deltidsarbete totalt 325 290 -34 -10,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.7.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2020, Tabellbilaga 13. Löntagare i åldern 15-74 år efter typ av anställningsförhållande 2019/06 - 2020/06 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/06/tyti_2020_06_2020-07-21_tau_013_sv.html