Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I 2019/I - 2020/I
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 513 2 528 15 0,6
Nyland 843 856 13 1,6
Egentliga Finland 219 221 2 1,0
Satakunta 93 96 4 3,9
Egentliga Tavastland 74 76 2 2,4
Birkaland 231 237 6 2,6
Päijänne-Tavastland 87 86 -1 -0,8
Kymmenedalen 68 67 -0 -0,4
Södra Karelen 55 51 -3 -6,1
Södra Savolax 57 56 -0 -0,8
Norra Savolax 104 104 0 0,1
Norra Karelen 67 62 -4 -6,7
Mellersta Finland 119 118 -2 -1,5
Södra Österbotten 85 86 1 1,6
Österbotten 81 81 -1 -0,7
Mellersta Österbotten 31 31 0 0,1
Norra Österbotten 180 180 -1 -0,4
Kajanaland 29 27 -2 -7,3
Lappland 77 77 0 0,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_031_sv.html