Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/I - 2020/I

  År/Kvartal Förändring
2019/I 2020/I 2019/I - 2020/I
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 71,0 71,6 0,5
Män 71,6 71,8 0,3
Kvinnor 70,5 71,3 0,8
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,1 7,1 0,1
Män 7,8 7,6 -0,2
Kvinnor 6,3 6,6 0,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,5 65,9 0,4
Män 67,7 67,8 0,1
Kvinnor 63,3 63,9 0,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2020, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2019/I - 2020/I . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2020/03/tyti_2020_03_2020-04-23_tau_019_sv.html