Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, augusti

Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2018/III - 2019/III

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/III 2019/III 2018/III - 2019/III 2018/III - 2019/III
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008        
Näringsgrenar totalt 00-99 826,5 831,0 4,5 0,5
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 18,1 18,9 0,8 4,4
Jordbruk 01 9,0 7,9 -1,1 -12,1
C Tillverkning 10-33 129,3 125,8 -3,5 -2,7
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 17,9 17,3 -0,6 -3,4
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 19,7 18,5 -1,2 -6,1
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 18,6 17,9 -0,7 -4,0
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 19,9 20,6 0,7 3,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 40,2 39,7 -0,6 -1,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 12,9 11,8 -1,1 -8,2
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 8,9 10,2 1,3 14,8
F Byggverksamhet 41-43 71,7 64,3 -7,4 -10,3
Byggande av hus 41 26,3 22,2 -4,1 -15,7
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 35,7 33,9 -1,8 -5,1
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 96,0 93,3 -2,7 -2,8
Handel samt reparation av motorfordon 45 17,1 13,7 -3,5 -20,4
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 29,7 34,1 4,4 14,7
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 49,1 45,6 -3,5 -7,2
H Transport och magasinering 49-53 51,8 51,3 -0,5 -0,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 34,7 31,7 -3,0 -8,6
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 17,0 19,5 2,5 14,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 27,8 29,1 1,3 4,6
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 38,7 44,6 5,9 15,1
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 25,9 27,2 1,3 5,1
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 50,5 51,1 0,6 1,3
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 23,2 23,3 0,2 0,7
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 38,3 43,5 5,2 13,6
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 23,1 27,3 4,3 18,5
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 42,4 41,9 -0,5 -1,2
P Utbildning 85 51,6 50,5 -1,0 -2,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 136,1 140,5 4,4 3,2
Hälso- och sjukvård 86 58,7 64,2 5,5 9,5
Vård och omsorg med boende 87 36,7 34,1 -2,6 -7,0
Öppna sociala insatser 88 40,8 42,2 1,4 3,5
R Kultur, nöje och fritid 90-93 14,5 16,4 1,9 13,2
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 21,8 19,7 -2,1 -9,6
X Näringsgrenen okänd 00 3,1 2,6 . .

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tatu Leskinen 029 551 3285, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2019, Tabellbilaga 35. Löntagarnas arbetade timmar efter näringsgren (TOL 2008) 2018/III - 2019/III . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/09/tyti_2019_09_2019-10-22_tau_035_sv.html