Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2018, april

Arbetskraftsundersökning 2015, april

2015
april
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Dela