Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2020, maj

Publicerad: 20.5.2008

Sysselsättningen ökade och arbetslösheten minskade i april 2008

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var antalet sysselsatta i april 2 501 000, dvs. 45 000 fler än året innan. Antalet löntagare ökade, antalet företagare var nästan oförändrat. Antalet sysselsatta ökade i Södra Finlands och Uleåborgs län och minskade i Västra Finlands län.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15-64-åringar, var i april 70,0 procent, dvs. 0,8 procentenheter större än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män var 71,5 procent och det relativa sysselsättningstalet för kvinnor 68,5 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden var 70,6 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa i april 2008 till 165 000, dvs. 26 000 färre än i april året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 6,2 procent, dvs. en procentenhet mindre än året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var i april 5,8 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet var lägst i Södra Finlands län, dvs. 4,7 procent, och högst i Lapplands län, dvs. 11,1 procent. Det relativa arbetslöshetstalet bland unga, dvs. 15–24-åringar, var i april 17,5 procent, vilket var 3,0 procentenheter mindre än i april året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 12,9 procent.

Enligt arbetskraftsundersökningen var antalet sysselsatta under januari–april år 2008 i medeltal 2 481 000 personer, dvs. 55 000 fler än under motsvarande period år 2007. Antalet arbetslösa uppgick till 173 000 personer, dvs. 23 000 färre än under januari–april år 2007.

Förändringar i sysselsättningen 2008/04– 2007/04, tusen personer

  2008/04 2007/04 Förändring, %
2008/04 - 2007/04
Sysselsatta 2 501 2 456 1,9
Arbetslösa 165 191 -13,6
Arbetskraften 2 666 2 647 0,7
Utanför arbetskraften 1 333 1 330 0,2
      Procentenheter
Relativt sysselsättningstal, % 70,0 69,2 0,8
Relativt arbetslöshetstal, % 6,2 7,2 -1,0
Arbetskraftsandel, % 66,7 66,6 0,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.
     

Länkar: Meddelande i anslutning till offentliggörandet (inkl. Arbets- och näringsministeriet uppgifter):
http://tilastokeskus.fi/ajk/tiedotteet/v2008/tiedote_010_2008-05-20_sv.html


Källa: Arbetskraftsundersökning 2007, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kalle Sinivuori (09) 1734 3524, Heidi Melasniemi-Uutela (09) 1734 2523, Veli Rajaniemi (09) 1734 3434, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. april 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2008/04/tyti_2008_04_2008-05-20_tie_001_sv.html