Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Unga i Kymmenedalen mer sällan sysselsatta eller i utbildning än andra år 2016
16.2.2018
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var 27 procent av 18 - 24-åringarna i Kymmenedalen utanför arbete och utbildning 1) i slutet av år 2016: Av 12 460 unga i landskapet var 3 310 arbetslösa, pensionerade eller hörde till gruppen övriga utanför arbetskraften. I hela landet var andelen som varken var sysselsatt eller i utbildning 19 procent. Sett till landskap har andelen varit störst i Kymmenedalen under alla åren mellan 2011 och 2016.

Nästa offentliggörande:
25.5.2018

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela