Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Var fjärde företagare över 54 år
11.12.2015
Enligt de preliminära uppgifterna i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för år 2014 fanns det något under 2,3 miljoner sysselsatta. Antalet personer som hade yrkesställningen företagare var 243 000, vilket var 10,7 procent av alla sysselsatta. Av företagarna var 27 procent över 54 år och bara 2 procent under 25 år. Kvinnornas andel av företagarna var 33 procent. Företagarna omfattar också lantbruksföretagarna.

Nästa offentliggörande:
19.2.2016

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela