Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Näringsgrenarna inom tillverkning tappade 76 300 jobb under åren 2007 - 2012
10.10.2014
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik fanns det flest jobb inom näringsgrenen hälso- och sjukvård år 2012, dvs. 182 100. Under åren 2007 - 2012 ökade antalet jobb inom hälso- och sjukvård med 8 300. Under denna femårsperiod fanns det flest nya jobb inom vård och omsorg med boende, dvs. 13 900. Antalet jobb minskade mest inom tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik, dvs. 14 200.

Nästa offentliggörande:
6.11.2014

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Befolkning > Sysselsättning

Statistik

Befolkning

Sysselsättning

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter