Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Arbetslösheten vände nedåt, men antalet som varit arbetslösa hela året ökade ytterligare 2016
26.5.2017
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik var 356 000 personer arbetslösa i slutet av år 2016 och av dem hade omkring en tredjedel varit arbetslösa hela året. Antalet personer som varit arbetslösa minst en dag under året var 681 000. Antalet arbetslösa vid årets slut samt antalet som varit arbetslösa under året sjönk från år 2015. Samtidigt ökade antalet som varit arbetslösa hela året med nästan 2 000 personer. Arbetslöshetsuppgifterna i sysselsättningsstatistiken baserar sig på uppgifter från arbets- och näringsministeriets register över arbetslösa arbetssökande.

Nästa offentliggörande:
27.9.2017

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela