Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Arbetslösheten bland högutbildade ökade med omkring 30 procent från år 2012
16.12.2014
Enligt de preliminära uppgifterna för Statistikcentralens sysselsättningsstatistik 2013 har arbetslösheten bland dem med examen på minst lägsta högre nivå under de senaste tio åren ökat mer än på övriga utbildningsnivåer. Andelen högutbildade arbetslösa av arbetskraften i arbetsför ålder har ökat mest inom teknik och naturvetenskap. När det gäller dem som avlagt examen på högre nivå 1) var arbetslösheten vanligast år 2013 inom det humanistiska området och konstbranschen.

Nästa offentliggörande:
12.3.2015

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.3.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela