Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
De nya sysselsattas placering i yrken 2012
6.11.2014
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik kom omkring 196 600 nya sysselsatta in på arbetsmarknaden år 2012. Framför allt anställdes studerande (omkring 90 100 personer 1) ). Omkring 63 200 personer av de nya sysselsatta var arbetslösa när de anställdes. Bland de nya sysselsatta var de vanligaste yrkesgrupperna försäljare (omkring 15 000 personer), kontorsstädare och vårdare inom socialsektorn. År 2012 var antalet nya sysselsatta totalt omkring 24 900 färre än år 2011.

Nästa offentliggörande:
16.12.2014

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/tyokay/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Befolkning > Sysselsättning

Statistik

Befolkning

Sysselsättning

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter