Finlands officiella statistik

Sysselsättning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Arbetslösheten bland unga under 25 år ökade med 15 procent år 2014
19.2.2016
Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik ökade antalet arbetslösa med 10 procent år 2014 jämfört med året innan. Antalet arbetslösa ökade mest i åldersgruppen under 25 år, men en ökning skedde i alla åldersgrupper. Antalet sysselsatta minskade med en procent från år 2013. Den ekonomiska försörjningskvoten försvagades med fyra personer från året innan; år 2014 var antalet icke-sysselsatta personer per hundra sysselsatta 141.

Nästa offentliggörande:
25.5.2016

Beskrivning: Sysselsättningsstatistiken är en årsstatistik som producerar regionvisa uppgifter om befolkningens ekonomiska verksamhet och sysselsättning. Populationen i statistiken består av den befolkning som årets sista dag är fast bosatt i Finland. Uppgifterna baserar sig i huvudsak på administrativa register och statistiskt material. Uppgifterna på enhetsnivå i statistiken är sekretessbelagda enligt statistiklagen. Uppgifterna kan produceras med alla kommun- och koordinatbaserade regionindelningar samt efter postnummerområde.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetskraft, arbetslösa, arbetslöshet, arbetsplatser, befolkning, företagare, försörjningskvot, förvärvsarbete, medborgarskap, näringar, näringsgrenar, näringsstruktur, offentliga sektorn, privata sektorn, risken för arbetslöshet, socioekonomisk ställning, sysselsatta, sysselsättning, utlänningar, yrken, yrkesställning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Den nya yrkesklassificeringen införs i sysselsättningsstatistik i november 2012
28.9.2011
Den nya yrkesklassificeringen införs i november 2012 i årsstatistiken för 2010.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Sysselsättning [e-publikation].
ISSN=1798-5536. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyokay/index_sv.html

Dela