Suomen virallinen tilasto

Työssäkäynti

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Humanistisen ja taiteen alan tutkinnon suorittaneista työttömänä 19 000 vuonna 2015
9.12.2016
Tilastokeskuksen työssäkäyntitilaston ennakkotietojen mukaan vuoden 2015 lopussa pääasialliselta toiminnaltaan työttömiä 18 - 64-vuotiaita oli 375 000. Työttömyys oli suurinta humanistisen ja taidealan ja luonnontieteellisen tutkinnon suorittaneilla, pienintä terveys- ja sosiaalialan koulutuksen suorittaneilla. Työttömyysriski oli erityisen suuri teatteritaiteen maistereilla (12,6 %) ja teatteri-ilmaisun ohjaajilla (AMK) (15,8 %). Työttömyysriski kuvaa vuoden kuluttua työttömänä olevien osuutta.

Seuraava julkistus:
17.2.2017

Kuvaus: Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä. Tilaston henkilöperusjoukon muodostaa maassa vuoden viimeisenä päivänä vakinaisesti asuva väestö. Tiedot perustuvat pääasiassa hallinnollisiin rekistereihin ja tilastollisiin aineistoihin. Työssäkäyntitilaston yksikkökohtaiset tiedot ovat tilastolain mukaan salassa pidettäviä. Tietoja voidaan tuottaa kaikilla kunta- ja koordinaattipohjaisilla aluejaoilla sekä postinumeroalueittain.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ammattiasema, elinkeinorakenne, elinkeinot, huoltosuhde, julkinen sektori, kansalaisuus, sosioekonominen asema, toimialat, työlliset, työllisyys, työpaikat, työssäkäynti, työttömyys, työttömyysriski, työttömät, työvoima, ulkomaalaiset, väestö, yksityinen sektori, yrittäjät.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Uusi ammattiluokitus otetaan käyttöön työssäkäyntitilastossa marraskuussa 2012
28.9.2011
Uusi ammattiluokitus AML2010 otetaan käyttöön vuoden 2010 vuositilastossa marraskuussa 2012.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työssäkäynti [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5528. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.1.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyokay/index.html

Jaa