Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 9.6.2009

Antalet teleabonnemang fyrdubblats i Finland under 20 år

År 1988 uppgick det totala antalet telefonabonnemang i Finland till omkring 2,6 miljoner; nästan 2,5 miljoner var fasta telefonabonnemang och ungefär 140 000 mobiltelefonabonnemang. Under tjugo år har kommunikationen förändrats från att ha varit platsanknuten till att bli mångsidigare, icke-platsanknuten där icke-taltjänster och dataöverföring har en allt större roll vid sidan av taltjänsterna. I slutet av år 2008 fanns det i Finland redan mer än tio miljoner abonnemang; något under 1,7 miljoner fasta telefonabonnemang, 6,9 miljoner mobilabonnemang och närmare 2,1 miljoner bredbandsabonnemang.

Mobilnätets tjänster användes i Finland år 2008 flitigare än tidigare år. Antalet samtal från mobiltelefoner ökade med tre procent från året innan, samtalsminuterna ökade med omkring åtta procent. Också antalet sända sms-meddelanden och multimediameddelanden ökade på årsnivå; med 12 och 32 procent jämfört med år 2007. Dataöverföringen i mobilnätet tiodubblades från volymen år 2007, vilket ökningen av antalet mobilbredbandsabonnemang år 2008 bidrog till. I slutet av året uppgick antalet mobilbredbandsabonnemang till närmare 490 000, medan antalet året innan var ungefär 140 000.

År 2008 minskade antalet anställda vid teleföretag med 11 procent från året innan. Omsättningen minskade med ungefär fem procent från år 2007. Teleföretagens telenätinvesteringar och övriga materiella investeringar var på samma nivå som året innan.

Fasta telefonabonnemang och mobilabonnemang 1980–2008 samt bredbandsabonnemang 2001–2008

Fasta telefonabonnemang och mobilabonnemang 1980–2008 samt bredbandsabonnemang 2001–2008
Mobila bredbandsabonnemang ingår i figuren både i antalet bredbandsabonnemang och i mobilabonnemang.

Källa: Telekommunikation 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 9.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Telekommunikation [e-publikation].
2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_tie_001_sv.html