Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 9.6.2009

Televiestintäliittymien määrä Suomessa nelinkertaistui 20 vuodessa

Vuonna 1988 Suomessa oli kaikkiaan noin 2,6 miljoonaa puhelinliittymää; kiinteän puhelinverkon liittymiä oli lähes 2,5 miljoonaa ja matkapuhelinliittymiä noin 140 000. Kahdenkymmenen vuoden aikana viestintä on muuttunut paikkaan sidotusta puhepalveluiden käytöstä moninaisempaan, ei-paikkasidonnaiseen viestintään, missä ei-puhepalveluilla ja datasiirrolla on yhä suurempi rooli puhepalveluiden rinnalla. Vuoden 2008 lopussa Suomessa oli jo yli kymmenen miljoonaa viestintäliittymää; kiinteän puhelinverkon liittymiä vajaat 1,7 miljoonaa, matkaviestinliittymiä 6,9 miljoonaa ja laajakaistaliittymiä lähes 2,1 miljoonaa.

Matkaviestinverkon palveluita käytettiin Suomessa vuonna 2008 edelleen aiempia vuosia enemmän. Matkapuhelimista soitettujen puheluiden määrä kasvoi kolme prosenttia edellisvuodesta, puheluminuutit lisääntyivät noin kahdeksan prosenttia. Myös lähetettyjen tekstiviestien ja multimediaviestien määrät kasvoivat vuositasolla; 12 ja 32 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna. Matkaviestinverkoissa siirretyn datan määrä kasvoi kymmenkertaiseksi vuoden 2007 liikennemäärästä, mitä tuki mobiililaajakaistaliittymien määrän kasvu vuonna 2008. Vuoden lopussa mobiililaajakaistaliittymiä ilmoitettiin olleen lähes 490 000, kun vuotta aiemmin niitä raportoitiin noin 140 000.

Teleyritysten henkilöstö väheni 11 prosenttia edellisvuodesta vuonna 2008. Liikevaihto aleni noin viisi prosenttia vuoden 2007 liikevaihdosta. Teleyritysten televerkko- ja muut aineelliset investoinnit pysyttelivät edellisvuoden tasolla.

Kiinteät puhelinliittymät ja matkaviestinliittymät 1980–2008 sekä laajakaistaliittymät 2001–2008

Kiinteät puhelinliittymät ja matkaviestinliittymät 1980–2008 sekä laajakaistaliittymät 2001–2008
Mobiililaajakaistaliittymät sisältyvät kuviossa sekä laajakaistaliittymä- että matkaviestinliittymämäärään.

Lähde: Televiestintä 2008, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi (09) 1734 3263, Kari-Pekka Niemi (09) 1734 3399, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (18 sivua 378,7 kt)

Katsaukset
Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 9.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Televiestintä [verkkojulkaisu].
2008. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tvie/2008/tvie_2008_2009-06-09_tie_001_fi.html