Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Industrins och handelns lagerstatistik 2017, 4:e kvartalet

Industrins och handelns lagerstatistik 2011, 4:e kvartalet

2011
4:e kvartalet
Offentliggöranden

Dela