Finlands officiella statistik

Industrins och handelns lagerstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Värdet av företagens lager ökade under andra kvartalet år 2019
19.8.2019
Enligt Statistikcentralen ökade det sammanlagda värdet av lagren inom industrin, utvinningen av mineral, elproduktionen och handeln med 6,9 procent under andra kvartalet 2019 jämfört med året innan. Inom industrin ökade lagervärdet med 7,0 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Inom handeln ökade lagervärdet med 6,1 procent från året innan.

Nästa offentliggörande:
18.11.2019

Beskrivning: Statistiken över industrins och handelns lager beskriver lagervärdet i löpande priser för lager i företag inom industri och handel med indelning efter näringsgren. Statistiken sammanställs utgående från företagsspecifika uppgifter.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bilhandel, detaljhandel, företag, handel, lager, näringsgrenar, parti- och detaljhandel, partihandel, tillverkning.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Industrins och handelns lagerstatistik revideras
25.2.2014
Lagerstatistiken revideras fr.o.m. offentliggörandet av första kvartalet år 2014.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Industrins och handelns lagerstatistik [e-publikation].
ISSN=2242-8968. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tva/index_sv.html