Liitetaulukko 6. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinonaloittain vuosina 2015-2020

Hallinnonala 2015 2016 2017 2018 2019 1) 2020 2)
 
Eduskunta 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,8
Valtioneuvoston kanslia 6,1 10,7 10,7 10,7 10,7 10,9
Ulkoministeriö 15,2 9,9 7,4 7,9 6,1 5,5
Oikeusministeriö 2,0 1,4 1,2 1,0 0,8 1,1
Sisäministeriö 0,2 0,2 0,3 0,5 0,5 0,5
Puolustusministeriö 36,4 34,7 40,9 46,8 48,9 44,3
Valtiovarainministeriö 6,9 5,6 5,1 5,4 5,1 5,2
Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 089,9 1 112,3 1 123,3 1 163,0 1 206,1 1 236,6
Maa- ja metsätalousministeriö 94,9 72,1 71,3 54,8 54,8 57,8
Liikenne- ja viestintäministeriö 34,8 24,4 19,5 18,7 14,0 15,1
Työ- ja elinkeinoministeriö 615,0 477,2 516,2 552,0 563,7 588,2
Sosiaali- ja terveysministeriö 82,4 73,0 75,5 76,2 71,1 75,1
Ympäristöministeriö 14,3 11,5 11,1 10,7 8,4 18,3
YHTEENSÄ 2 001,6 1 836,4 1 885,9 1 951,0 1 993,9 2 062,5
1) Tiedot saattavat päivittyä myöhemmin lisätalousarvioiden tms. myötä.
2) Tiedot saattavat päivittyä myöhemmin lisätalousarvioiden tms. myötä.

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 20.2.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2020, Liitetaulukko 6. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus hallinonaloittain vuosina 2015-2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2020/tkker_2020_2020-02-20_tau_006_fi.html