Liitetaulukko 9. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 2015-2017

Tavoiteluokka T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €
2015 2016 2017
Maa-, metsä- ja kalatalous 96,7 76,6 71,7
Teollisuuden edistäminen 332,4 271,1 201,1
Energia 177,5 129,3 61,7
Maankäyttö, liikennejärjestelmät ja muu infrastruktuuri 1) 33,0 28,3 29,0
Maanpuolustus 37,3 35,5 41,7
Maankamara, vesi ja ilmakehä 24,6 21,5 22,7
Ympäristönsuojelu 22,1 16,1 44,9
Terveydenhuolto 71,5 50,0 109,7
Koulutus 6,7 3,1 3,1
Kulttuuri 29,1 16,4 10,3
Yhteiskunnalliset ja sosiaaliset rakenteet ja prosessit 2) 86,9 70,6 68,8
Muu yleinen tieteen edistäminen 480,0 516,3 522,1
Yliopistot 578,0 586,8 588,8
Avaruus 25,8 23,7 22,0
YHTEENSÄ 2 001,6 1 845,4 1 797,5
1) Sisältää aiemmat tavoiteluokat: Kuljetus ja tietoliikenne, Asunnot ja yhdyskunnat
2) Sisältää aiemmat tavoiteluokat: Muut yhteiskunnalliset tehtävät, Kansainväliset suhteet, Sosiaaliturva, Työelämä ja työolosuhteet

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017, Liitetaulukko 9. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus yhteiskuntapoliittisen tavoitteen mukaan vuosina 2015-2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tau_009_fi.html