Liitetaulukko 8. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan vuosina 2007-2017

Organisaatio T&k-rahoitus käyvin hinnoin, milj. €
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Yliopistot 448,9 452,2 490,0 513,5 555,7 583,2 573,6 578,9 578,0 585,5 587,1
Yliopistolliset keskussairaalat 48,7 48,7 40,0 40,0 40,0 36,0 31,0 31,3 21,7 15,0 15,0
Suomen Akatemia 276,6 298,0 311,2 385,4 351,5 325,0 334,5 322,7 415,5 439,0 449,5
Tekes 512,2 531,3 601,0 610,8 598,3 557,7 566,9 560,7 485,7 381,1 322,2
Valtion tutkimuslaitokset 289,0 286,1 302,2 297,6 304,0 307,1 291,9 276,4 257,9 197,1 195,2
Muu rahoitus 164,1 197,5 184,0 218,1 222,2 255,1 219,9 231,5 242,8 227,7 228,5
YHTEENSÄ 1 739,6 1 813,8 1 928,4 2 065,3 2 071,7 2 064,2 2 017,9 2001,6 2 001,6 1 845,4 1 797,5

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017, Liitetaulukko 8. Valtion tutkimus- ja kehittämisrahoitus organisaation mukaan vuosina 2007-2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tau_008_fi.html