Liitetaulukko 4. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta vuosina 2016 ja 2017

Tutkimuslaitos    Milj. €   
/ 2016
   Milj. €   
/ 2017
Muutos 2016-2017 / Milj. € Muutos 2016-2017 / Nim. % Muutos 2016-2017 / Reaal. %
Ulkopoliittinen instituutti 3,4 3,4 0,0 -0,4 -0,3
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 3,7 3,1 -0,6 -17,1 -17,0
Luonnonvarakeskus 1) 54,4 48,0 -6,4 -11,8 -11,7
Elintarviketurvallisuusvirasto 0,7 0,8 0,1 8,7 8,8
Maanmittauslaitos 2) 2,0 3,5 1,6 79,5 79,7
Ilmatieteen laitos 14,2 13,2 -1,0 -7,1 -7,0
Geologian tutkimuskeskus 8,5 11,4 2,9 34,0 34,1
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy 77,8 73,5 -4,3 -5,5 -5,4
Säteilyturvakeskus 2,6 2,5 -0,1 -3,8 -3,7
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 16,3 22,2 5,9 36,3 36,4
Työterveyslaitos 7,0 7,9 0,9 12,9 13,0
Suomen ympäristökeskus 6,5 5,9 -0,6 -8,7 -8,6
YHTEENSÄ 197,1 195,2 -1,9 -0,9 -0,9
1) 2014 Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus + Metsäntutkimuslaitos + Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos
2) 2014 Geodeettinen laitos

Lähde: Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 23.2.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa [verkkojulkaisu].
ISSN=1459-9074. 2017, Liitetaulukko 4. Valtion tutkimuslaitosten budjettirahoitteinen tutkimustoiminta vuosina 2016 ja 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tkker/2017/tkker_2017_2017-02-23_tau_004_fi.html