Publicerad: 25.2.2016

Nedskärningar i statens forsknings- och utvecklingsfinansiering i budgeten för år 2016

Korrigering 3.3.2016. De korrigerade punkterna är markerad med rött.

Anslagen för forsknings- och utvecklingsverksamhet minskar i budgeten för år 2016 med omkring 157 miljoner euro från året innan. Totalt uppgår statens forsknings- och utvecklingsfinansiering till omkring 1 845 miljoner euro i budgeten för år 2016. Den offentliga forskningsfinansieringens andel av bruttonationalprodukten uppskattas minska till 0,87 procent.

Statliga anslag till forskning och utveckling 2016

Korrigering 3.3.2016. De korrigerade punkterna är markerade med rött.  
  FoU-finansiering, mn € Andel av FoU-finansiering, % Förändring från 2015, mn € Reell förändring från 2015, %
FoU-finansiering totalt 1 845,4 100,0 157,0 -9,4
De betydelsefullaste förvaltningsområdena
Undervisnings- och kulturministeriet 1112,3 60,3 22,3 0,3
Arbets- och näringsministeriet 488,8 26,5 -128,6 -22,2
Jord- och skogsbruksministeriet 72,4 3,9 -22,4 -24,9
Social- och hälsovårdsministeriet 69,9 3,8 -12,4 -16,5
Enligt organisation
Universiteten 585,5 31,7 7,5 -0,4
Tekes – Innovationsfinansieringsverket 381,1 20,7 -107,0 -23,2
Finlands Akademi 439,0 23,8 23,4 3,9
Statens forskningsinstitut 197,1 10,7 -59,1 -24,4
Övrig FoU-finansiering 227,7 12,3 -15,1 -7,8
Universitetscentralsjukhus 15,0 0,8 -6,7 -32,0

Källa: Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten 2016, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heidi Pirkola 029 551 3246, Ari Leppälahti 029 551 3237, tiede.teknologia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 25.2.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten [e-publikation].
ISSN=2489-3269. 2016. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.3.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tkker/2016/tkker_2016_2016-02-25_tie_001_sv.html