Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Inkomstfördelningsstatistik .

Totalstatistik över inkomstfördelning 2017, inkomstskillnader

2017
inkomstutvecklingen efter område
Offentliggöranden