Finlands officiella statistik

Totalstatistik över inkomstfördelning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inkomstskillnaderna ökade år 2013
18.12.2014
Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning ökade inkomstskillnaderna år 2013 jämfört med året innan. Detta berodde på att höginkomsttagarnas inkomster ökade snabbare än övriga inkomsttagares. Realinkomsterna hos decilen med de högsta inkomsterna steg med 2,6 procent och hos decilen med de lägsta inkomsterna med 0,3 procent från år 2012 till år 2013. Inkomstutvecklingen i övriga inkomstdeciler var klart svagare.

Nästa offentliggörande:
18.12.2015

Beskrivning: Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas utifrån olika inkomstkällor, med beaktande av beskattning och inkomstöverföringar. Eftersom det är fråga om data som täcker hela befolkningen och som årligen bildas på basis av administrativa register, är det också möjligt att göra dynamiska analyser av inkomstfördelningen (t.ex. permanent låga inkomster).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bostadshushåll, bostadshushållens inkomster, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kapitalinkomst, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/index_sv.html

Dela