Finlands officiella statistik

Totalstatistik över inkomstfördelning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inkomstskillnaderna minskade något år 2014
18.12.2015
Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning minskade inkomstskillnaderna något år 2014 jämfört med året innan. Minskningen berodde på att medel- och höginkomsttagarnas inkomster minskade och låginkomsttagarnas inkomster ökade något. Inkomstnivån hos decilen med de högsta inkomsterna minskade reellt med en procent från år 2013 till år 2014. Inkomstnivån hos decilen med de lägsta inkomsterna steg med 0,3 procent. Realinkomsterna hos hela befolkningen minskade med 0,4 procent.

Nästa offentliggörande:
20.12.2016

Beskrivning: Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas utifrån olika inkomstkällor, med beaktande av beskattning och inkomstöverföringar. Eftersom det är fråga om data som täcker hela befolkningen och som årligen bildas på basis av administrativa register, är det också möjligt att göra dynamiska analyser av inkomstfördelningen (t.ex. permanent låga inkomster).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bostadshushåll, bostadshushållens inkomster, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kapitalinkomst, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/index_sv.html

Dela