Finlands officiella statistik

Totalstatistik över inkomstfördelning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inkomstskillnaderna ökade något år 2015
20.12.2016
Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning ökade inkomstskillnaderna något år 2015 jämfört med året innan. Realinkomsterna ökade i alla deciler, men mindre hos medelinkomsttagarna än hos hög- och låginkomsttagarna. Inkomstnivån i decilen med de högsta inkomsterna ökade reellt med 2,7 procent från år 2014 till år 2015. I decilerna V - IX ökade inkomsterna med 0,8 procent. Inkomstnivån i decilen med de lägsta inkomsterna steg med 1,4 procent.

Nästa offentliggörande:
20.12.2017

Beskrivning: Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas utifrån olika inkomstkällor, med beaktande av beskattning och inkomstöverföringar. Eftersom det är fråga om data som täcker hela befolkningen och som årligen bildas på basis av administrativa register, är det också möjligt att göra dynamiska analyser av inkomstfördelningen (t.ex. permanent låga inkomster).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bostadshushåll, bostadshushållens inkomster, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kapitalinkomst, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tjkt/index_sv.html

Dela