Finlands officiella statistik

Totalstatistik över inkomstfördelning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inkomstskillnaderna minskade år 2012
18.12.2013
Enligt Statistikcentralens totalstatistik över inkomstfördelning minskade inkomstskillnaderna år 2012 jämfört med året innan. Minskningen av skillnaderna berodde på att höginkomsttagarnas inkomster minskade och låginkomsttagarnas inkomster ökade. Realinkomsten hos tiondelen av befolkningen med de högsta inkomsterna minskade med 5,9 procent från år 2011 till år 2012. Detta berodde på minskade försäljningsvinster och dividendinkomster. Inkomstnivån hos tiondelen med de lägsta inkomsterna ökade reellt med 2,6 procent år 2012 från året innan. Till detta bidrog nivåförhöjningar av sociala förmåner och förändringar i beskattningen.

Nästa offentliggörande:
18.12.2014

Beskrivning: Totalstatistiken över inkomstfördelningen beskriver årsinkomsterna i registerhushållen och fördelningen av dem speciellt ur regional synvinkel. I statistiken beskrivs de disponibla inkomsterna och hur de bildas utifrån olika inkomstkällor, med beaktande av beskattning och inkomstöverföringar. Eftersom det är fråga om data som täcker hela befolkningen och som årligen bildas på basis av administrativa register, är det också möjligt att göra dynamiska analyser av inkomstfördelningen (t.ex. permanent låga inkomster).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: betalda transfereringar, bostadshushåll, bostadshushållens inkomster, bruttoinkomst, disponibla inkomster, dividender, ekvivalenta inkomster, erhållna transfereringar, faktorinkomst, företagarinkomst, gini-koefficient, hushåll, höginkomsttagare, inkomster, inkomstfördelning, inkomstskillnader, kapitalinkomst, låginkomsttagare, långvarig fattigdomsrisk, löner, penninginkomster, realinkomst, realisationsvinst, räntor, skattepliktiga inkomster, transfereringar, utkomst.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Totalstatistik över inkomstfördelning [e-publikation].
Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.11.2014].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/tjkt/index_sv.html.

Olet sivulla:

Förstasidan > Statistik > Inkomst och konsumtion > Totalstatistik över inkomstfördelning

Statistik

Inkomst och konsumtion

Totalstatistik över inkomstfördelning

Länk till rss-flöde

Suomeksi In English Utskriftsvänlig sida
Index| Sidokarta| Synpunkter| Kontaktinformation
Etusivu| Home
Förstasidan Statistik Statistikinfo Datainsamling Produkter och tjänster Aktuellt Statistikcentralen
Statistikcentralen
Statistikcentralen PalloVäxel 029 551 1000 PalloKontaktinformation PalloUpphovsrätt och användarvillkor PalloSynpunkter