Suomen virallinen tilasto

Ilmapäästöt toimialoittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Energiahuollon ja kuljetuksen kasvihuonekaasupäästöt kasvoivat vuonna 2016
26.9.2018
Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt sekä muut kasvihuonekaasuihin kuulumattomat päästöt kasvoivat vuonna 2016. Suomalaisten tuottamat kasvihuonekaasupäästöt Suomessa ja ulkomailla olivat 62,7 miljoonaa tonnia, mikä oli 6,5 prosenttia enemmän edellisvuoteen verrattuna. Bioperäiset hiilidioksidipäästöt kasvoivat 2,9 prosenttia edellisvuodesta, ollen 39,8 miljoonaa tonnia vuonna 2016. Kasvua oli myös hiukkaspäästöissä, joiden määrä nousi 3,4 prosenttia 33,6 tuhanteen tonniin. Myös muut ilmapäästöt ammoniakki- ja rikkidioksidipäästöjä lukuun ottamatta kasvoivat viime vuodesta. Kasvihuonekaasupäästöissä kasvu oli suurinta kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla, missä päästöt kasvoivat 13,5 prosenttia edellisvuodesta. Myös energiahuollon päästöt kasvoivat 12,6 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Seuraava julkistus:
8.10.2019

Kuvaus: Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti. Näin tiedot ilmapäästöistä voidaan yhdistää suoraan erilaisiin kansantalouden tilinpidon rahamääräisiin muuttujiin. Päästökomponentteja on kaikkiaan 14, hiilidioksidista ja typen oksideista pienhiukkasiin ja fluorattuihin kasvihuonekaasuihin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ympäristötilinpito, ilmansuojelu, kasvihuonekaasut, päästöt, ilmapäästöt.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ilmapäästöt toimialoittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-7589. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tilma/index.html