Finlands officiella statistik

Luftutsläpp efter näringsgren

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas luftutsläpp minskade år 2015
5.10.2017
Finländarnas växthusgasutsläpp i Finland och utomlands uppgick till något över 58 miljoner ton år 2015, vilket är omkring 6 procent mindre än år 2014. Också de utsläpp som inte hör till växthusgaser minskade jämfört med året innan. Bland annat utsläppen av småpartiklar sjönk med över 6 procent från året innan och uppgick i år till 31 tusen ton, medan svaveldioxidutsläppen sjönk med omkring 16 procent till något under 42 tusen ton. Bland näringsgrenarna var minskningen störst inom energiförsörjningen vars utsläpp av växthusgaser sjönk med något över 18 procent från året innan. Till följd av minskningen är energiförsörjningen till skillnad från tidigare år inte längre den största producenten av växthusgasutsläpp. År 2015 var tillverkningens andel av växthusgasutsläppen störst, 25 procent, energiförsörjningens andel 24 procent, transportens och magasineringens andel 16 procent och jordbrukets andel 13 procent.

Nästa offentliggörande:
26.9.2018

Beskrivning: I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna. Totalt finns det 14 utsläppskomponenter, från koldioxid och kväveoxider till finpartiklar och fluoriderade växthusgasen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, luftvård, växthusgaser, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/index_sv.html

Dela