Finlands officiella statistik

Luftutsläpp efter näringsgren

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas luftutsläpp minskade år 2015
5.10.2017
Korrigering 29.1.2018. Växthusutsläpp som angetts i CO2-ekvivalentton har korrigerats. Korrigeringarna beror på felaktiga koefficienter. De korrigerade siffrorna är markerade med rött.

Nästa offentliggörande:
26.9.2018

Beskrivning: I statistiken över luftutsläpp efter näringsgren presenteras utsläppen enligt den näringsgrensindelning som används inom nationalräkenskaperna. På så sätt kan uppgifterna om luftutsläpp direkt kombineras med olika monetära variabler i nationalräkenskaperna. Totalt finns det 14 utsläppskomponenter, från koldioxid och kväveoxider till finpartiklar och fluoriderade växthusgasen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: miljöräkenskaper, luftvård, växthusgaser, utsläpp.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/index_sv.html