Tabellbilaga 8. Partikelutsläpp (PM 2,5) efter näringsgren 2008-2015, ton

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 1 901 1 745 1 679 1 829 1 720 1 457 1 334 1 209
A 01, 03 Jordbruk, fiske och vattenbruk, jakt 1 787 1 637 1 565 1 690 1 598 1 340 1 229 1 119
A 02 Skogsbruk 114 108 114 139 122 117 105 90
B Utvinning av mineral 1 004 1 703 1 490 1 406 901 1 507 1 404 812
C Tillverkning 2 937 1 728 2 255 2 438 2 731 2 469 2 685 2 574
C 10 - 12 Livsmedelsindustri osv. 79 27 64 122 86 60 67 63
C 16, 17 Skogsindustri 2 242 1 445 1 620 1 475 1 922 1 630 1 767 1 823
C 19, 20 Oljeraffinering och tillverkning av kemikalier 144 105 82 203 288 319 301 312
C 24, 25 Metallframställning och tillverkning av metallvaror 390 92 418 541 346 295 359 240
C 13 - 15, 18, 21 - 23, 26 - 33 Övrig industri 82 59 71 97 89 165 191 136
D Energiförsörjning 678 598 690 555 515 504 425 431
E Vatten- och avfallshantering 61 82 70 56 73 80 74 55
F Byggverksamhet 643 634 663 633 559 496 437 416
G Handel 35 33 67 50 54 42 51 46
H Transport och magasinering 4 998 4 570 4 237 4 210 4 114 3 605 3 328 2 692
H 49 Landtransport 2 402 2 014 1 663 1 842 1 823 1 409 1 464 1 369
H 50 Sjötransport 2 216 2 202 2 228 2 014 1 978 1 875 1 546 1 011
H 51 Lufttransport 225 230 212 243 222 269 266 263
H 52, 53 Stödtjänster till transport och postverksamhet 155 124 134 111 91 52 52 49
L Fastighetsverksamhet 58 55 68 42 38 23 21 20
I - K, M - S Annan serviceverksamhet och förvaltning 696 712 874 815 758 692 609 585
Hushåller 21 133 22 914 25 813 22 641 24 390 22 870 13 484 13 124
TOTALT 34 144 34 774 37 906 34 675 35 853 33 745 23 852 21 964

Källa: Luftutsläpp efter näringsgren 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juuso Peltola 029 551 2330, ymparistotilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 5.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luftutsläpp efter näringsgren [e-publikation].
ISSN=2323-7597. 2015, Tabellbilaga 8. Partikelutsläpp (PM 2,5) efter näringsgren 2008-2015, ton . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tilma/2015/tilma_2015_2017-10-05_tau_008_sv.html