Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Personer av samma kön ingick 554 äktenskap
8.5.2018
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 26 542 äktenskap år 2017 och av dem var 554 äktenskap mellan samma kön. Ändringen av äktenskapslagen trädde i kraft 1.3.2017 och sedan dess har personer av samma kön kunnat ingå äktenskap. Samtidigt upphörde registreringen av partnerskap mellan samma kön. Innan lagen trädde i kraft fastställdes dock ytterligare 36 partnerskap under januari - februari. Totalt ingicks 25 988 äktenskap, där makarna var av olika kön, vilket var 515 färre än året innan.

Nästa offentliggörande:
14.11.2018

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html