Finlands officiella statistik

Ändringar i civilstånd

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Minskningen av antalet ingångna äktenskap avtog
21.4.2015
Enligt Statistikcentralens uppgifter om befolkningsförändringar ingicks 24 462 äktenskap år 2014. Detta var 657 färre än året innan. År 2013 var minskningen mycket större, dvs. nästan 3 800 färre än året innan. Den minskade giftermålsfrekvensen gällde nästan utan undantag alla åldrar. Senast år 1999 var antalet ingångna äktenskap färre än år 2014.

Nästa offentliggörande:
21.4.2016

Beskrivning: Statistiken över ändringar i civilstånd beskriver med hjälp av nyckeltal antalet äktenskap, äktenskapsskillnader, registrerade partnerskap, upplösningar av registrerade partnerskap vid skilsmässa eller dödsfall och ändringar i civilståndet. Statistiken omfattar de äktenskap och registrerade partnerskap där åtminstone den ena av makarna eller parterna bor i Finland vid ingående eller upplösning av äktenskapet eller det registrerade partnerskapet. Civilståndsindelningen är ogift, gift, frånskild, änka/änkling, i registrerat partnerskap, frånskild från registrerat partnerskap och änka eller änkling efter registrerat partnerskap.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkningsförändringar, civilstånd, giftermålsfrekvens, nyblivna änklingar, nyblivna änkor, parförhållande, registrerat partnerskap, skilsmässofrekvens, skilsmässofrekvens för registrerade partnerskap, upplösning av registrerat partnerskap, änklingar, änkor, äktenskap, äktenskapsskillnad.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Ändringar i civilstånd [e-publikation].
ISSN=1797-6421. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index_sv.html

Dela