Suomen virallinen tilasto

Siviilisäädyn muutokset

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Samaa sukupuolta olevat solmivat 554 avioliittoa
8.5.2018
Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2017 solmittiin 26 542 avioliittoa, joista 554 oli samaa sukupuolta olevien avioliittoja. Avioliittolain muutos tuli voimaan 1.3.2017, mistä lähtien samaa sukupuolta olevat saattoivat solmia avioliiton ja samalla samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröinnistä luovuttiin. Ennen lain voimaantuloa tammi- ja helmikuussa vahvistettiin kuitenkin vielä 36 parisuhdetta. Avioliittoja, joissa puolisot olivat eri sukupuolta, solmittiin 25 988, mikä oli 515 vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Seuraava julkistus:
14.11.2018

Kuvaus: Siviilisäädyn muutosten tilasto kuvaa avioliittojen, avioerojen, rekisteröityjen parisuhteiden, rekisteröityjen parisuhteiden erojen ja leskeytymisten määriä sekä kutakin siviilisäädyn muutosta tunnuslukujen avulla. Tilastossa ovat niiden avioliittojen ja rekisteröityjen parisuhteiden alkamiset ja päättymiset, joissa vähintään toinen puolisoista tai osapuolista asuu tapahtumahetkellä vakinaisesti Suomessa. Siviilisäätyjä ovat naimaton, naimisissa, eronnut, leski, rekisteröidyssä parisuhteessa oleva, eronnut rekisteröidystä parisuhteesta ja leski rekisteröidyn parisuhteen jälkeen.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: avioero, avioeronneisuus, avioituvuus, avioliitto, ero rekisteröidystä parisuhteesta, eronneisuus, lesket, leskeytyminen, parisuhde, rekisteröity parisuhde, rekisteröityjen parisuhteiden eronneisuus, siviilisääty, väestönmuutokset.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.9.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ssaaty/index.html