Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under maj-augusti 2016* 1)

Destination Orsak till utrikesresan
Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester        Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Tjänsteresor totalt
1 000 resor
Resor totalt 385 2 786 210 3 381 522
Norden Totalt 152 638 .. 839 144
Danmark .. .. .. 63 ..
Norge .. 78 .. 107 ..
Sverige 113 497 .. 653 98
Ryssland och Baltikum Totalt 107 1 173 108 1 387 142
Estland 66 969 .. 1 080 105
Ryssland .. 144 59 244 ..
Öst- och Västeuropa Totalt 63 417 .. 505 130
Polen .. 65 .. 65 ..
Storbritannien .. 64 .. 97 ..
Tjeckien .. 55 .. 55 ..
Tyskland .. 58 .. 83 50
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt .. 512 .. 551 64
Spanien (utan Kanarieöarna) .. 131 .. 145 ..
Grekland .. 114 .. 123 ..
Italien .. 104 .. 108 ..
Kroatien .. .. .. 52 ..
Amerika Totalt .. .. .. 59 ..
Förenta Staterna (USA) .. .. .. 51 ..
Afrika Totalt .. .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. .. .. .. ..
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Teemu Okkonen 029 551 2634, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 7.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Sommar (1.5.-31.8) 2016, Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under maj-augusti 2016* 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2016/14/smat_2016_14_2016-10-07_tau_005_sv.html