Finlands officiella statistik

Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarna reste sommaren 2017 inom landet och till Sydeuropa
4.10.2017
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var antalet resor som finländarna gjorde oförändrat under maj-augusti 2017 jämfört med året innan. Detta gäller både resorna i Finland och till utlandet. I synnerhet i juli reste finländarna dock mer än året innan till Sydeuropa. Å andra sidan var antalet resor till Estland med övernattning färre än förra sommaren.

Nästa offentliggörande:
8.2.2018

Beskrivning: Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Undersökningen Finländarnas resor förnyas i och med förordningen om turismstatistik
3.2.2012
I januari 2012 börjar man tillämpa den nya EU-förordningen om turismstatistik.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/index_sv.html

Dela