Finlands officiella statistik

Finländarnas resor

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländarnas resor koncentrerades till Finland sommaren 2020
5.11.2020
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var sommarturismen år 2020 koncentrerad till den inhemska turismen, samtidigt som antalet passagerare på flygplatserna och i hamnarna på grund av coronasituationen var en bråkdel jämfört med året innan. Antalet utrikesresor med flyg minskade under maj-augusti med 95 procent och antalet resor med båt med 70 procent jämfört med året innan. Under maj-augusti 2020 gjorde finländarna 9,7 miljoner fritidsresor med övernattning i Finland och 0,6 miljoner fritidsresor som gick till utlandet, 0,4 miljoner av dessa resor innehöll övernattning i destinationslandet.

Beskrivning: Undersökningen om finländarnas resor innehåller uppgifter om antalet resor och resornas karaktär samt de personer som rest. Föremålet för undersökningen är alla resor i Finland och utlandet, som inbegripit övernattning, samt dagsresor utomlands. Undersökningen statistikför den förverkligade efterfrågan på turism.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: fritid, fritidsresor, inhemsk turism, kryssningar, passagerartrafik, semesterresor, tjänsteresor, trafik, turism, utgående turism.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Publiceringen av statistiken Finländarnas resor avbryts tillsvidare
23.7.2019
Statistikcentralen avbryter tillsvidare publiceringen av tertialuppgifterna om finländarnas resor.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/index_sv.html