Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under januari-april 2015* 1)

Destination Orsak till utrikesresan
Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester        Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Tjänsteresor totalt
1 000 resor
Resor totalt 291 1 991 181 2 463 612
Norden Totalt 77 415 .. 531 153
Sverige 58 373 .. 466 128
Ryssland och Baltikum Totalt 74 664 95 834 128
Estland .. 597 64 709 84
Ryssland .. .. .. 103 ..
Öst- och Västeuropa Totalt 64 294 .. 383 225
Storbritannien .. 50 .. 71 ..
Tyskland .. .. .. 86 89
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet Totalt .. 394 .. 435 ..
Spanien (utan Kanarieöarna) .. 75 .. 86 ..
Spanska Kanarieöarna .. 149 .. 157 ..
Italien .. 69 .. 76 ..
Portugal .. .. .. 54 ..
Amerika Totalt .. 52 .. 76 ..
Förenta Staterna (USA) .. .. .. 51 ..
Afrika Totalt .. .. .. .. ..
Asien och Oceanien Totalt .. 160 .. 192 ..
Thailand .. 76 .. 76 ..
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 8.6.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2015, Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under januari-april 2015* 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2015/13/smat_2015_13_2015-06-08_tau_005_sv.html