Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under september-december 2014*

Färdmedel Fritid Tjänst
Resor 9-12/2014* 9-12/2014*
1 000 resor Andel, %  1 000 resor Andel, % 
Resor totalt      7 627 100 1 455 100
Bil 5 942 78 932 64
Buss 612 8 69 5
Tåg 942 12 303 21
Flyg 100 1 140 10
Annat .. .. .. ..
Symboler: [..] uppgift inte tillgänglig, altför osäker för att anges eller sekretessbelagd, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 029 551 2243, Mervi Härkönen 029 551 3254, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 06.02.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Höst (1.9.-31.12) 2014, Tabellbilaga 3. Färdmedel vid inrikesresor under september-december 2014* . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.11.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/15/smat_2014_15_2015-02-06_tau_003_sv.html