Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under januari-april 2014* 1)

Destination Orsak till utrikesresan
Fritidsresor Tjänsteresor
Besök hos släkt och vänner Semester        Annan personlig orsak Fritidsresor totalt Tjänsteresor totalt
1 000 resor
Resor totalt 271 1 991 143 2 405 616
Norden 76 346 .. 454 215
  Danmark .. .. .. .. 51
Sverige 71 318 .. 417 153
Ryssland och Baltikum 81 668 56 806 130
  Estland .. 619 .. 681 98
Ryssland .. .. .. 112 ..
Öst- och Västeuropa 51 237 .. 319 162
  Storbritannien   .. .. 50 ..
Tyskland .. 58 .. 82 58
Sydeuropa och länder vid östra Medelhavet .. 456 .. 487 68
  Spanien (utan Kanarieöarna) .. 89 .. 110 ..
Spanska Kanarieöarna   192 .. 198  
Italien .. 59   63 ..
Amerika .. 80 .. 105 ..
  Förenta Staterna (USA) .. 53 .. 73 ..
Afrika .. .. .. ..  
Asien och Oceanien .. 170 .. 193 ..
  Thailand   94 .. 97  
1) Inkl. dagsresor, kryssningar och resor med övernattning i destinationslandet
Symboler: [..] uppgift alltför osäker för att anges, [ ] ingen observation i undersökningen, [*] preliminära uppgifter.
På grund av avrundning stämmer summorna inte alltid överens.
Sedan år 2012 är siffrorna inte jämförbara med siffrorna för tidigare år på grund av en ändring i datainsamlingsmetoden.

Källa: Finländarnas resor, Statistikcentralen

Förfrågningar: Taru Tamminen 09 1734 2243 (9.6.2014 => 029 551 2243), Mervi Härkönen 09 1734 3254 (9.6.2014 => 029 551 3254), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala


Uppdaterad 5.6.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Finländarnas resor [e-publikation].
ISSN=1798-9019. Vår (1.1.-30.4) 2014, Tabellbilaga 5. Utrikesresor efter orsak och destination under januari-april 2014* 1) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/smat/2014/13/smat_2014_13_2014-06-05_tau_005_sv.html