Finlands officiella statistik

Placering efter utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nyutexaminerade hade lättare att få arbete än året innan
25.1.2018
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik hade nyutexaminerade lättare att få arbete år 2016 än året innan. Sysselsättningen började öka något efter att ha minskat under fyra år. Sextiofem procent av dem som slutfört yrkesutbildning på andra stadiet och 83 procent av dem som avlagt yrkeshögskoleexamen och högre högskoleexamen var sysselsatta ett år efter utexamineringen. Av dem som avlagt doktorsexamen var 82 procent sysselsatta.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2018.

Beskrivning: Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetslöshet, arbetsmarknaden, examinerade, fortsatta studier, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/index_sv.html