Finlands officiella statistik

Placering efter utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sysselsättningen bland nyutexaminerade försvagades ytterligare
26.1.2017
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik fortsatte sysselsättningen bland nyutexaminerade att försämras också år 2015. Sysselsättningen har försämrats redan under fem år och är för närvarande på en lägre nivå än den var under förra recessionen. Sextiofem procent av dem som slutfört yrkesutbildning på andra stadiet och 80 procent av dem som avlagt högskoleexamen var sysselsatta.

Nästa offentliggörande:
25.1.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetslöshet, arbetsmarknaden, examinerade, fortsatta studier, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/index_sv.html

Dela