Finlands officiella statistik

Placering efter utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sysselsättningen av nyutexaminerade försvårades något
12.2.2014
Enligt Statistikcentralen hade de nyutexaminerade lite svårare att få arbete år 2012 än året innan. Av dem som avlagt yrkesexamen på andra stadiet sysselsattes omkring 70 procent, vilket var 2 procentenheter mindre än året innan. Också i fråga om dem som avlagt högskoleexamen försämrades sysselsättningen något. Både bland dem som avlagt yrkeshögskoleexamen och dem som avlagt högre högskoleexamen fick 87 procent arbete. Bara sysselsättningen bland doktorer förbättrades, siffran steg till 89 procent.

Nästa offentliggörande:
12.2.2015

Beskrivning: Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetslöshet, arbetsmarknaden, examinerade, fortsatta studier, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/sijk/index_sv.html

Dela