Finlands officiella statistik

Placering efter utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Fortsatt försvagning av sysselsättningen bland nyutexaminerade
12.2.2015
Enligt Statistikcentralen försämrades sysselsättningen bland nyutexaminerade också år 2013. Med undantag av dem som avlagt lägre högskoleexamen var andelen sysselsatta inom alla övriga utbildningsnivåer mindre än året innan. Lättast att få arbete hade de som avlagt doktorsexamen, högre högskoleexamen och yrkeshögskoleexamen, av dem var omkring 85 procent av alla utexaminerade sysselsatta.

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2015.

Beskrivning: Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetslöshet, arbetsmarknaden, examinerade, fortsatta studier, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.11.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/index_sv.html

Dela