Finlands officiella statistik

Placering efter utbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nyutexaminerade hade svårare att få arbete än under förra recessionen
26.1.2016
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik fortsatte sysselsättningen bland nyutexaminerade att försämras också år 2014. Ett år efter slutförda studier arbetade 66 procent av dem som avlagt examen, vilket är 2 procentenheter färre än under recessionsåret 2009. År 2014 arbetade 51 procent i huvudsyssla och 15 procent vid sidan av studierna. Andelen arbetslösa ökade med 2 procentenheter till 13 procent.

Nästa offentliggörande:
26.1.2017

Beskrivning: Statistiken beskriver hur de utexaminerade blivit sysselsatta och hur de fått studieplats för fortsatta studier samt visar den regionala inplaceringen en viss tid efter utexamineringen. Verksamheten beskrivs i slutet av ett visst år efter sysselsättning, arbetslöshet, studier, beväringstjänst eller någon annan verksamhet. Dessutom beskriver statistiken placeringen t.ex. efter region, näringsgren, arbetsgivarsektor eller andra uppgifter. Statistiken produceras genom sammanställning av flera av Statistikcentralens individbaserade totalmaterial. Inga förfrågningar sänds till de utexaminerade.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: arbetslöshet, arbetsmarknaden, examinerade, fortsatta studier, sysselsättning, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Placering efter utbildning [e-publikation].
ISSN=1798-9450. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/sijk/index_sv.html

Dela