Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Sektoritilit neljännesvuosittain 2020, 1. vuosineljännes

Julkaistu: 19.12.2014

Kotitalouksien kulutusmenot tuloja suuremmat vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä

Kotitaloussektorin säästämisaste kääntyi lievästi pakkasen puolelle kulutusmenojen kasvaessa käytettävissä olevaa tuloa suuremmaksi. Kotitalouksien taloudellista hyvinvointia kuvaava oikaistu käytettävissä oleva tulo supistui vuoden takaa hieman. Yrityssektorin voittoaste parani vuodentakaisesta vähän palkkamenojen pysyessä ennallaan. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen neljännesvuosittaisesta sektoritilinpidosta.

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Kotitalouksien ja yritysten keskeiset indikaattorit kausitasoitettuna

Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä yritysten voittoaste, eli voittojen osuus arvonlisäyksestä, parani hieman päätyen 21,9 prosenttiin. Yritysten investointiaste, eli investointien osuus arvonlisäyksestä, oli 24,1 prosentissa. Investointiaste ei juuri muuttunut edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tunnusluvut on laskettu kausitasoitetuista aikasarjoista.

Kotitalouksien säästämisaste oli vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä -1,3 prosenttia. Edellisellä vuosineljänneksellä luku oli +1,3 prosenttia. Säästämisaste on säästön osuus käytettävissä olevasta tulosta. Kotitalouksien investointiaste oli kolmannella vuosineljänneksellä 11,0 prosenttia käytettävissä olevasta tulosta, likimain edellisen vuosineljänneksen lukemissa. Suurin osa kotitalouksien investoinneista muodostuu asuntoinvestoinneista.

Kotitalouksien oikaistu käytettävissä oleva tulo supistui hintojen muutoksista puhdistettuna 0,8 prosenttia viime vuoden vastaavasta neljänneksestä. Oikaistu tulo on OECD:n suosittelema mittari kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin arviointiin. Oikaistu käytettävissä oleva tulo saadaan lisäämällä kotitalouksien käytettävissä olevaan tuloon julkisen sektorin tuottamia yksilöllisiä palveluja, kuten koulutus-, terveys- ja sosiaalipalvelut.

Sektoritilit lasketaan ainoastaan käypähintaisina. Kotitalouksien oikaistulle käytettävissä olevalle tulolle on kuitenkin laskettu erilliseen liitetaulukkoon hintojen muutoksista puhdistettua kehitystä kuvaava volyymi-indikaattori. Voitto-, säästämis- ja investointiasteet on laskettu nettomääräisistä luvuista, eli kiinteän pääoman kuluminen on huomioitu. Kotitaloudet eivät sisällä kotitalouksia palvelevia voittoa tavoittelemattomia yhteisöjä.


Lähde: Sektoritilit, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jesse Vuorinen 029 551 3363, Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (409,0 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet
Tietojen tarkentuminen

Päivitetty 19.12.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sektoritilit neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=2243-4976. 3. vuosineljännes 2014. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.8.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/sekn/2014/03/sekn_2014_03_2014-12-19_tie_001_fi.html