Finlands officiella statistik

El- och värmeproduktion

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen med förnybara energikällor 45 % av elproduktionen och 57 % av värmeproduktionen
2.11.2017
År 2016 producerades 66,2 TWh el i Finland. Produktionen var på samma nivå som året innan. Produktionen av el med förnybara energikällor var också på samma nivå som året innan, 29,6 TWh, vilket är 45 procent av elproduktionen. Produktionen av fjärrvärme ökade med 10 procent och produktionen av industrivärme med 2 procent. Användningen av fossila bränslen ökade inom el- och fjärrvärmeproduktionen. Inom el- och värmeproduktionen användes 32 procent mer stenkol än året innan. Användningen av torv minskade med tre procent. Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över el- och värmeproduktionen.

Nästa offentliggörande:
1.11.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränsle vid produktionen i Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiproduktion, fjärrvärme, industrivärme, industriånga, kärnenergi, värme, värmeproduktion.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): El- och värmeproduktion [e-publikation].
ISSN=1798-5080. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/salatuo/index_sv.html