El- och värmeproduktion

Producent: Statistikcentralen
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/salatuo/index_sv.html
Ämnesområdet: Energi
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Ja

Beskrivning

Statistiken beskriver el- och värmeproduktionen samt förbrukningen av bränsle vid produktionen i Finland.

Uppgiftsinnehåll

Statistiken omfattar årliga uppgifter om Finlands elproduktion och produktion av fjärr-och industrivärme efter produktionsform och bränsleslag.

Klassificeringar

Som klassificering används Statistikcentralens bränsleklassificering.

Insamlingsmetoder och uppgiftskälla

Uppgifterna samlas in med en årlig enkät som sänds till uppgiftslämnarna per post. Enkäten kan besvaras med en elektronisk Excel-blankett på datainsamlingssidan på internet. Svaren kan återlämnas per e-post. Producenterna av kärnenergi, kondens-, vatten- och vindkraft deltar inte i Statistikcentralens enkät, eftersom de aktuella uppgifterna fås ur Adato Energia Oy:s enkät, vars uppdragsgivare är Energiindustrin r.f. Från enkäten för statistikåret 2005 slopades också de producenter av kombinerad el och värme, som utöver uppgifter om elproduktion också levererar uppgifter om värmeproduktionen och bränslen.

Datainsamling

Uppdateringsfrekvens

Uppgifterna uppdateras en gång om året. Det är också möjligt att uppgifterna från de föregående åren preciseras vid publiceringen följande år.

Färdigställs eller offentliggörs

Årsuppgifterna publiceras i slutet av året.

Tidsserie

I Statistikcentralens databas finns uppgifter fr.o.m. år 2000. Uppgifterna har samlats in med en egen enkät fr.o.m. år 1997, medan äldre uppgifter samlats in i samband med enkäten om energiförbrukningen inom industrin.

Nyckelord

bränslen, elektricitet, elproduktion, energi, energiproduktion, fjärrvärme, industrivärme, industriånga, kärnenergi, värme, värmeproduktion

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/salatuo/yht_sv.html


Senast uppdaterad 28.10.2015

Dela