Publicerad: 14.11.2019

564 100 elever i grundskolan år 2019

Enligt Statistikcentralen fanns det 564 100 elever i grundskolan år 2019. Antalet elever i grundskolan ökade med 0,6 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Elever i grundskolor efter landskap 2019

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som
är verksamma
Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 288 564 100 288 924 275 176
Fastlandsfinland totalt 2 267 561 106 287 393 273 713
Nyland 523 170 419 87 364 83 055
Egentliga Finland 201 45 382 23 247 22 135
Satakunta 113 21 128 10 849 10 279
Egentliga Tavastland 83 17 536 9 104 8 432
Birkaland 165 53 622 27 201 26 421
Päijänne-Tavastland 64 19 429 10 001 9 428
Kymmenedalen 81 15 613 7 975 7 638
Södra Karelen 37 11 528 5 786 5 742
Södra Savolax 71 12 309 6 377 5 932
Norra Savolax 112 23 497 12 101 11 396
Norra Karelen 74 14 610 7 375 7 235
Mellersta Finland 110 28 794 14 790 14 004
Södra Österbotten 131 21 077 10 801 10 276
Österbotten 115 20 150 10 395 9 755
Mellersta Österbotten 54 8 268 4 229 4 039
Norra Österbotten 204 53 610 27 431 26 179
Kajanaland 32 6 714 3 456 3 258
Lappland 97 17 420 8 911 8 509
Åland totalt 21 2 994 1 531 1 463
Åland 21 2 994 1 531 1 463

Hösten 2019 fick 11,6 procent av grundskoleleverna intensifierat stöd och 8,5 procent särskilt stöd. Mer information om ämnet i statistiken över specialundervisning som publiceras i juni 2020.

Hösten 2019 var antalet läropliktiga i hemundervisning 437. Läropliktiga som fått ett års uppskov med den grundläggande utbildningen var sammanlagt 668 under hösten 2019. Tillfälligt utomlands var 1 332 läropliktiga under hösten 2019.

Antalet förskoleelever uppgick till totalt 59 652, av vilka 9 445 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 50 207 i samband med dagvård.

Hösten 2019 var antalet verksamma grundskolor 2 288, dvs. 53 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 95 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2019. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2019/pop_2019_2019-11-14_tie_001_sv.html