Finlands officiella statistik

För- och grundskoleundervisning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
556 700 elever i grundskolan år 2017
14.11.2017
Enligt Statistikcentralen fanns det 556 700 elever i grundskolan år 2017. Antalet elever i grundskolan ökade med 1,2 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Nästa offentliggörande:
14.11.2018

Beskrivning: Grundskolestatistiken omfattar skolspecifika uppgifter om antalet studerande i grundskolor, specialskolor på grundskolenivå samt skolor på grund- och gymnasienivå. Uppgifterna om innevarande höst beskriver situationen den 20 september och uppgifterna om studerande som fått avgångsbetyg föregående läsår. I samband med datainsamlingen samlas uppgifter in om specialundervisning och ämnesval i grundskolorna (se Specialundervisning och Ämnesval).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: allmänbildande utbildning, avgångsbetyg, elever, grundskola, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/index_sv.html

Dela