Publicerad: 14.11.2018

560 500 elever i grundskolan år 2018

Enligt Statistikcentralen fanns det 560 500 elever i grundskolan år 2018. Antalet elever i grundskolan ökade med 0,7 procent från året innan. Av eleverna i grundskolan var 49 procent flickor och 51 procent pojkar.

Elever i grundskolor efter landskap 2018

Landskap där skolan är belägen Grundskolor som är verksamma Elever totalt Pojkar Flickor
Hela landet totalt 2 341 560 503 287 088 273 415
Fasta Finland totalt 2 319 557 560 285 579 271 981
Nyland 533 168 260 86 006 82 254
Egentliga Finland 204 45 102 23 073 22 029
Satakunta 114 21 243 10 925 10 318
Egentliga Tavastland 86 17 700 9 101 8 599
Birkaland 172 52 727 26 849 25 878
Päijänne-Tavastland 67 19 320 9 945 9 375
Kymmenedalen 82 15 812 8 083 7 729
Södra Karelen 37 11 579 5 835 5 744
Södra Savolax 74 12 601 6 509 6 092
Norra Savolax 115 23 543 12 175 11 368
Norra Karelen 72 14 248 7 244 7 004
Mellersta Finland 109 28 426 14 583 13 843
Södra Österbotten 134 21 166 10 877 10 289
Österbotten 121 20 032 10 339 9 693
Mellersta Österbotten 55 8 132 4 168 3 964
Norra Österbotten 212 53 544 27 472 26 072
Kajanaland 33 6 793 3 508 3 285
Lappland 99 17 332 8 887 8 445
Åland totalt 22 2 943 1 509 1 434
Åland 22 2 943 1 509 1 434

Hösten 2018 fick 11,0 procent av grundskoleleverna intensifierat stöd och 8,0 procent särskilt stöd. Mer information om ämnet i statistiken över specialundervisning som publiceras i juni 2019.

Antalet förskoleelever uppgick till totalt 61 500, av vilka 10 000 fick förskoleundervisning i samband med skolan och 51 500 i samband med dagvård.

Hösten 2018 var antalet verksamma grundskolor 2 341, dvs. 43 färre än året innan. Kommunen var huvudman för 95 procent av grundskolorna.


Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (201,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 14.11.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): För- och grundskoleundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-3717. 2018. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/pop/2018/pop_2018_2018-11-14_tie_001_sv.html