Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, augusti

Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008)

  Tremånaders årsförändringar, % 1) Kumulativ årsförändring, % 1) Den senaste månadens årsförändring, % 1)
12/2017-02/2018 03-05/2018 06-08/2018 09-11/2018 01-11/2018 11/2018
HIJLMNRS Övriga tjänster totalt 4,7 4,0 5,0 4,8 4,7 5,7
H Transport och magasinering 5,5 4,4 4,6 3,6 4,6 4,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 6,5 4,8 4,1 4,6 4,6 5,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 2,4 1,0 4,7 6,5 3,6 7,1
L=68 Fastighetsverksamhet 4,1 4,0 5,0 4,9 4,6 7,6
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 5,7 5,4 5,9 6,7 6,2 5,9
N Uthyrning, fastighetsservice, rese- och andra stödtjänster 8,1 9,2 7,4 5,2 7,6 6,2
R Kultur, nöje och fritid 0,9 -1,2 3,4 -2,1 0,0 0,5
S Annan serviceverksamhet 0,7 0,9 0,9 2,9 1,4 5,5
1) I årsförändringen jämförs värdena för referensperioden med värdena för motsvarande period året innan.

Källa: Omsättning inom servicebranschen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Aki Niskanen 029 551 2657, Katja Liukkonen 029 551 3515, palvelut.suhdanne@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. november 2018, Tabellbilaga 1. Omsättningens årsförändring efter näringsgren, % (TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/2018/11/plv_2018_11_2019-02-13_tau_001_sv.html