Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen och produktionen inom servicenäringarna minskade i november
14.1.2021
Den arbetsdagskorrigerade omsättningen inom servicenäringarna minskade i november 2020 med 8,8 procent jämfört med november 2019. Produktionen av tjänster, dvs. volymen, där inverkan av prisförändringar har eliminerats, minskade under samma period med 6,4 procent. I oktober i år visade omsättningen en nedgång på 9,0 procent, medan volymen gick ned med 6,3 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenarna inom handeln.

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms. Dessutom produceras ifråga om servicebranscherna ett volymindex där prisernas inverkan har eliminerats.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, volymindex, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Vid beräkningen av produktionen av tjänster börjar man använda månadsmaterialet gällande producentprisindexet för tjänster
14.4.2020
Vid beräkningen av produktionen av tjänster, dvs.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html