Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under oktober-december med 4,6 procent från året innan
14.3.2017
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,6 procent under oktober-december jämfört med motsvarande period året innan. Av näringsgrenarna ökade uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster med 9,1 procent samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik med 7,8 procent. När det gäller huvudnäringsgrenarna var ökningen störst jämfört med året innan inom informations- och kommunikationsverksamhet. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
12.4.2017

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringar i periodskattematerialet som används inom omsättningsindexen
14.3.2017
Vid produktionen av omsättningsindexen används förutom Statistikcentralens egen datainsamling också i väsentlig grad Skatteförvaltningens periodskattematerial, som omfattar nästan hela företagsverksamheten i Finland.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela