Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under januari-mars med 4,4 procent från året innan
15.6.2015
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,4 procent under första kvartalet jämfört med motsvarande period året innan. Året innan ökade omsättningen med 2,1 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
14.7.2015

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.7.2015].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela