Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under maj-juli 3,4 procent från året innan
12.10.2016
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,4 procent under maj - juli jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 3,2 procent under samma period. Med undantag av transport och magasinering (-0,6 %) ökade de övriga huvudnäringsgrenarna alltjämt. Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med 8,8 procent och gick förbi uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+8,6 %), som tidigare varit i täten. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
14.11.2016

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela