Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november-januari med 3,4 procent från året innan
15.4.2015
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,4 procent under november - januari jämfört med motsvarande period året innan. Året innan ökade omsättningen med 0,8 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.5.2015

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/plv/index_sv.html

Dela