Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juli-september med 6,3 procent från året innan
13.12.2017
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,3 procent under juli-september jämfört med motsvarande period året innan. Av näringsgrenarna var utvecklingen fortfarande kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+10,1 %) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+8,9 %). Också näringsgrenen transport och magasinering uppnådde en god tillväxt på 6,8 procent. Den måttligaste ökningen av omsättningen visade näringsgrenen annan serviceverksamhet (+2,2 %). I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
12.1.2018

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar ändras
13.12.2017
Beräkningssättet för revidering av långsiktiga årsförändringar som beskriver preciseringen av uppgifterna ändras fr.o.m. uppgifterna för statistikåret 2016.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 16.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela