Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti - oktober med 4,0 procent från året innan
13.1.2015
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,0 procent under augusti - oktober jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare var den procentuella förändringen av omsättningen 0,0 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.2.2015

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i juli
14.8.2014
I samband med denna statistikpublikation har man inom omsättnings- och löneindexen i allt större omfattning infört enhetliga, i företagsregistret fastställda näringsgrenar.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 31.1.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/plv/index_sv.html

Dela