Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under augusti-oktober 4,6 procent från året innan
12.1.2017
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,6 procent under augusti - oktober jämfört med motsvarande period året innan. Då var det fråga om en ökning på 1,1 procent från året innan. Av näringsgrenarna var verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+9,7 %) samt uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+9,1 %) alltjämt i täten. Svagast var utvecklingen inom transport och magasinering, som dock visade en ökning på 0,8 procent jämfört med året innan, då minskningen var 2,9 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.2.2017

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela