Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom informationstjänster visade en tillväxt på nästan en femtedel under januari - mars
14.6.2016
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,3 procent under januari - mars jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 3,8 procent under samma period. Nästan alla servicenäringsgrenar ökade från året innan. Den största tillväxten visade informationstjänster, vars omsättning ökade med 18,8 procent jämfört med året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.7.2016

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 2.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela