Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen hos företag inom transport och magasinering minskade med nästan 3 procent under augusti - oktober
13.1.2016
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 1,5 procent under augusti - oktober 2015 jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 4,1 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
12.2.2016

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 9.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela