Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster ökade under februari - april med mer än 20 procent från året innan
13.7.2016
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,1 procent under februari - april jämfört med motsvarande period året innan. Ett år tidigare ökade omsättningen med 4,3 procent under samma period. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln. Alla huvudnäringsgrenar och nästan alla undernäringsgrenar inom service uppvisade en ökning jämfört med året innan. Den största tillväxten visade arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster, vars omsättning ökade med 20,3 procent jämfört med året innan.

Nästa offentliggörande:
15.8.2016

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela