Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under april-juni med 4,4 procent från året innan
13.9.2016
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,4 procent under april - juni jämfört med motsvarande period året innan. Under samma period året innan var ökningen av omsättningen 2,8 procent. Alla huvudnäringsgrenar inom service ökade från året innan. I täten låg fortfarande uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster med en ökning på 10,3 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
12.10.2016

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela