Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under november-januari med 6,6 procent från året innan
12.4.2017
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,6 procent under november - januari jämfört med motsvarande period året innan. Av näringsgrenarna var utvecklingen fortfarande kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+11 %) samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+10,1 %). Utvecklingen av näringsgrenarna informations- och kommunikationsverksamhet samt transport och magasinering ökade mest jämfört med året innan. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
15.5.2017

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Ändringarna av Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ påverkar inte uppgifterna om omsättningsindexen för januari 2017
12.4.2017
Omsättningsindexen började fr.o.m. uppgifterna för januari år 2017 använda Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ (tidigare periodskattematerial).

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 27.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela