Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under oktober-december med 6,0 procent från året innan
14.3.2018
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 6,0 procent under oktober - december jämfört med motsvarande period året innan. Tillväxten var kraftigast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+10,1 %) samt inom hotell och restaurangverksamhet (+8,0 %). Också näringsgrenen transport och magasinering uppnådde en stark tillväxt (+7,2 %). I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
12.4.2018

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Företagens näringsgrenar har reviderats i uppgifterna som publicerades i januari
12.1.2018
I samband med statistikpublikationen i januari 2018 har man inom omsättnings- och lönesummaindexen infört de senaste fastställda näringsgrenar från företagsregistret.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.3.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela