Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under februari-april med 4,7 procent från året innan
13.7.2018
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 4,7 procent under februari-april jämfört med motsvarande period året innan. Omsättningen ökade snabbast inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+8,9 %). Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (+6,7 %), fastighetsverksamhet (+6,0 %) samt transport och magasinering (+5,3 %) visade också en snabbare tillväxt än genomsnittet för servicenäringarna. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
15.8.2018

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servicebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina näringsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur Skatteförvaltningens uppgifter om skatter på eget initiativ. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för omsättning inom servicebranschen byts ut
4.4.2018
Inom omsättningsindexen för servicebranschen övergår man till att använda basåret 2015=100 fr.o.m. uppgifterna för januari 2018.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela