Finlands officiella statistik

Omsättning inom servicebranschen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Omsättningen inom servicenäringarna ökade under juni-augusti 3,4 procent från året innan
14.11.2016
Enligt Statistikcentralen ökade omsättningen inom servicenäringarna med 3,4 procent under juni - augusti jämfört med motsvarande period året innan. Också då var tillväxten 3,4 procent. I täten finns åter näringsgrenen uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (+ 9 %). Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik ökade med 8,6 procent. Näringsgrenen informations- och kommunikationsverksamhet ökade däremot med 0,2 procent. I servicenäringarna ingår inte näringsgrenar inom handeln.

Nästa offentliggörande:
13.12.2016

Beskrivning: Omsättningsindex för servicebranscher beskriver utvecklingen av omsättningen för företag inom servi-cebranscherna (exklusive handelsbranscherna). Omsättningen för de största företagen inom sina när-ingsgrenar beskrivs utgående från omsättningen enligt försäljningsenkäten och för övriga företag utgå-ende från de försäljningsuppgifter som fås ur periodskattematerialet. I omsättningen ingår inte moms.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, näringsgrenar, omsättning, producentpriser, producentprisindex för tjänster, service.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Nytt säsongrensningsprogram införs
15.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Omsättning inom servicebranschen [e-publikation].
ISSN=1799-098X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/plv/index_sv.html

Dela