Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Omsättning inom servicebranschen 2020, juli

Omsättning inom servicebranschen 2010, december

2010
december
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer