Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Prisindex för ägarboende 2015, 3:e kvartalet

2015
3:e kvartalet
Offentliggöranden
Revideringar i denna statistik