Finlands officiella statistik

Prisindex för ägarboende

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder ökade med 1,6 procent
9.1.2018
Enligt Statistikcentralen ökade boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder med 1,6 procent under tredje kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period år 2016. Enligt preliminära uppgifter blev det 1,5 procent dyrare att köpa bostäder under motsvarande period. Jämfört med föregående kvartal var boendekostnaderna hos personer som bor i ägarbostäder oförändrat samtidigt som det blev 0,5 procent billigare att köpa bostäder.

Nästa offentliggörande:
4.4.2018

Beskrivning: Prisindexen för ägarboende beskriver anskaffning av ägarboende och kostnader för ägande samt utvecklingen av priset på bostäder. Prisindexet för ägarboende beskriver utvecklingen av priset på för hushållen nya bostäder och på andra varor och tjänster med anknytning till ägarboende. Prisindexet för bostäder beskriver utvecklingen av priserna på bostäder som hushållen köpt. Prisindexet för bostäder består av prisindexen för gamla och nya aktiebostäder, prisindexet för fastigheter och prisindexet för nya egnahemshus.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord:
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Statistiken Prisindex för ägarboende har förnyats
30.6.2017
Basåret för prisindexen för ägarboende har bytts till 2015=100.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Prisindex för ägarboende [e-publikation].
ISSN=2342-4338. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.1.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/oahi/index_sv.html

Dela