Finlands officiella statistik

Flyttningsrörelsen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Inflyttningsunderskottet för finska medborgare har minskat i alla utbildningsgrupper
21.12.2020
Nettoinflyttningen av finska medborgare har varit negativ under 2010-talet, men under åren 2016 - 2019 har inflyttningsunderskottet minskat klart. Riktningen har varit nedåtgående i alla utbildningsgrupper, särskilt i gruppen med utbildning på andra stadiet och gruppen med utbildning på minst högre högskolenivå.

Beskrivning: Statistiken över flyttningsrörelsen beskriver personers flyttningar. I statistiken särskiljs flyttning över Finlands territorialgränser, dvs. migration, samt inrikes omflyttning, som i sin tur indelas i flyttning mellan kommuner och inom kommuner.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: befolkning, befolkningsförändringar, befolkningstillväxt, emigration, flyttningsrörelse, inrikes omflyttning, invandring, omflyttning inom kommunen, omflyttning mellan kommuner, utvandring.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: I statistiken över flyttningsrörelsen 2017 har uppgifterna om flyttning inom kommunen korrigerats 25.10.2019
26.11.2019
Uppgifterna om flyttning inom kommunen för statistikåret 2017 har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Flyttningsrörelsen [e-publikation].
ISSN=1797-6774. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/muutl/index_sv.html