Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex för lantbruk 2019, 1:a kvartalet

Producentprisindex för lantbruk 2006, 1:a kvartalet

2006
1:a kvartalet
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor

Figurer