Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Producentpriset på mjölk står kvar på samma nivå som in början av decenniet
15.8.2016
Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för lantbruket under andra kvartalet med 1,9 procent jämfört med året innan. Priserna på pälsskinn sjönk med nästan en fjärdedel under året, vilket bibehöll totalindexet på minus. Exklusive pälsskinn visade totalindexet en ökning på 1,8 procent. Den lilla prisstegringen för mjölk från bottennoteringarna för ett år sedan samt dyrare potatis och grönsaker bidrog till indexhöjningen. Mjölkpriset ligger dock fortfarande långt ifrån nivån före prisraset.

Nästa offentliggörande:
15.11.2016

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2010=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken minskar år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html

Dela