Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Nedgången i producentpriserna på kött och mjölk fortsatte
16.5.2016
Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för lantbruket med 0,8 procent under första kvartalet 2016 jämfört med året innan. En liten återhämtning i det nedåtgående indexet innebar uppgången på 8,5 procent i producentpriserna på vegetabiliska produkter. I och med att priserna på animaliska produkter sjönk med 6,7 procent var dock indexet på minus. Producentpriserna på svin- och nötkött samt broilerkött fortsatte att sjunka för fjärde året i rad. Den försiktiga ökningen av producentpriset på mjölk under andra hälften av år 2015 vände åter en aning nedåt. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning steg med 1,7 procent.

Nästa offentliggörande:
15.8.2016

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2010=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken minskar år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html

Dela