Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stegringen av producentpriserna för lantbruket fortsättningsvis stark
15.2.2018
Producentpriserna för lantbruket steg med 6,5 procent under sista kvartalet 2017. Priserna på nästan alla lantbruksprodukter steg klart jämfört med priserna året innan. Producentpriserna på mjölk steg med fem procent, men är fortfarande på en lägre nivå än den allmänna prisutvecklingen. Priserna på inhemsk spannmål, särskilt foderkorn, steg med en tiondel i takt med världsmarknadspriserna. För odlarna som tampas med skördeskador och högre torkningskostnader var detta en god nyhet. Producentpriserna på nöt- och svinkött steg med omkring sju procent. Priset på fjäderfäkött sjönk något. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet beskriver hur mycket priset på lantbruksprodukten har förändrats i jämförelse med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
15.5.2018

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2010=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken minskar år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html

Dela