Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
En svag skördeprognos höger producentpriserna på spannmål
15.8.2018
Producentpriserna inom lantbruket steg med 1,7 procent under andra kvartalet år 2018. Exklusive pälsdjursuppfödning var ökningen 3,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Den svaga skördeprognosen börjar synas i producentpriserna på spannmål, vilka steg med 8,5 procent. Mest steg priset på foderkorn, med 16 procent. En eventuell brist på foder och prishöjningarna ökar kostnaderna för mjölk- och köttproduktionen. Producenterna av nöt- och svinkött kan kompensera sina ökande kostnader med stöd av bättre producentpriser. Producenten får nu 5,5 procent mer för nötkött och 2,5 procent mer för svinkött än för ett år sedan. Priserna har stigit kontinuerligt fr.o.m. slutet av år 2016. Priset på fjäderfäkött steg en aning, för första gången sedan början av år 2014. Situationen för mjölkgårdar ser besvärligare ut, producentpriserna sjönk med 4 procent från årets början och priset återgick i stort sett till samma nivå som året innan. Priserna på pälsskinn sjönk med 17 procent på grund av en utmanande marknadssituation och en försvagning av den amerikanska dollarn. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
15.11.2018

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.10.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html