Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Köttexporten drar, men producentpriserna stiger långsamt
15.11.2019
Producentpriserna inom lantbruket sjönk med 1,2 procent under tredje kvartalet. Priset på vegetabilieprodukter sjönk i genomsnitt med 4,6 procent medan priset på animalieprodukter steg med 0,8 procent. Förra hösten var spannmålsskörden normal efter missväxten år 2018. Producentpriset på spannmål, som steg brant för ett år sedan, närmade sig åter den normala prisnivån och är nu sju procent billigare än för ett år sedan. Under tredje kvartalet sjönk priserna på korn och råg mest, båda två med omkring 11 procent från året innan. Priset på vete sjönk med 7 procent. Den afrikanska svinpesten, som spred sig särskilt i Kina, har ökat exporten av finländskt kött. Producentpriserna på kött steg dock långsamt, priset på svin- och fjäderfäkött med 3 - 4 procent och nötkött med 2 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
17.2.2020

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html