Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kvartalet visade åter stigande producentpriser inom lantbruket
15.5.2018
Producentpriserna inom lantbruket steg med 3,9 procent under första kvartalet år 2018. Priset på korn steg med hela 15 procent, de andra spannmålen med ungefär sex procent från året innan. Producentpriset på mjölk steg med fem procent, men ser just inte ut att återhämta sig från svackan i början av år 2015. Mjölkbondens plånbok kommer sannolikt att vara stängd, eftersom en ny sänkning av producentpriset aviserades för inte så länge sedan. Producenterna av nöt- och svinkött pustar eventuellt ut för en stund. Detta var redan det sjätte kvartalet i rad som producentpriserna gick upp. Priset på svinkött har stigit till nivån för början av år 2015 och nötköttet en aning över den. Situationen för uppfödarna av fjäderfä ser inte lika ljus ut. Priserna har sjunkit under varje kvartal sedan början av år 2014. Visserligen var de senaste prissänkningarna mycket små. Priset på pälsskinn sjönk med ungefär en tiondedel på grund av en utmanande marknadssituation och en försvagning av den amerikanska dollarn. För industriväxter, särskilt för rybs och raps samt sockerbetor, fick odlarna ett sämre pris jämfört med året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens nyaste producentprisindex för lantbruket. Indexet anger hur mycket priserna på lantbruksprodukter har förändrats jämfört med bastidpunkten.

Nästa offentliggörande:
15.8.2018

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2015=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Producentprisindex för lantbruk har reviderats
15.5.2018
Producentprisindex för lantbruk har reviderats och basåret har ändrats till år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html

Dela