Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Producentpriset på potatis sjönk med en femtedel
15.2.2017
Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna för lantbruket med 3,9 procent under sista kvartalet 2016 jämfört med året innan. Nedgången i priserna påverkades mest av att potatis, pälsskinn och mjölk blev billigare. Det pris som producenten får för potatis var en femtedel lägre jämfört med året innan, då det ytterst svaga skördeåret höjde priset på potatis. Även om det finns en mindre mängd potatis i lagren än under ett normalt år, har priset förblivit lågt. Lagernivån påverkas också av förra höstens rätt så svaga skörd, kvalitetsproblem och minskad import av potatis.

Nästa offentliggörande:
15.5.2017

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2010=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken minskar år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.4.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html

Dela