Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Producentpriserna för lantbruket steg med 0,1 procent från året innan
15.2.2016
Enligt Statistikcentralen var producentpriserna för lantbruk i genomsnitt oförändrade under fjärde kvartalet 2015 jämfört med året innan. Producentpriserna exkl. pälsdjursuppfödning sjönk med 1,4 procent. Priserna på vegetabiliska produkter steg med 8,6 procent på årsnivå. Priserna på animaliska produkter sjönk med 5,1 procent.

Nästa offentliggörande:
16.5.2016

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2010=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken minskar år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html

Dela