Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Producentpriserna på spannmål fortsatte nedåt
15.11.2016
Enligt Statistikcentralen sjönk producentpriserna inom lantbruket med 3,1 procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med året innan. Indexets alla delområden visade en nedgång, förutom färska grönsaker och frukter. Rekordstora globala spannmålsskördar och fulla spannmålslager sänkte priset på spannmål med drygt en tiondel. Mest sjönk priset på vete och foderkorn. Kött och mjölk blev något billigare, men den största nedgången verkar redan vara över. Priserna på pälsskinn minskade med nästan 14 procent.

Nästa offentliggörande:
15.2.2017

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2010=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken minskar år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.1.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html

Dela