Finlands officiella statistik

Producentprisindex för lantbruk

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Dyrare pälsskin förde upp producentpriserna för lantbruket till plus
15.8.2017
Enligt Statistikcentralen steg producentpriserna för lantbruket under andra kvartalet med 1,2 procent jämfört med året innan. Ökningen av priserna på pälsskinn med nästan 14 procent drog med sig indexet till plus. Exklusive pälsskinn var totalindexet 0,2 procent på minus. Nedgången i priserna på potatis och mjölk samt dyrare svin- och nötkött utöver dyrare pälsskinn inverkade mest på totalindexet.

Nästa offentliggörande:
15.11.2017

Beskrivning: Producentprisindexet för lantbruk mäter utvecklingen av producentpriser på vegetabiliska och animaliska produkter ur odlarens synvinkel. Indexet anger hur mycket lantbrukets producentpriser har förändrats i förhållande till bastidpunkten. Indexets vikter beräknas i huvudsak på basis av uppgifterna i lantbruksräkenskaperna. Basåret byts ut vart femte år, då också viktstrukturen justeras och benämningarna revideras. För närvarande används indexet 2010=100. Indexets innehåll beskrivs närmare i Eurostats publikation Handbok för EU:s statistik över jordbrukspriser.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, jordbruksprodukter, lantbruk, priser, prisindex, producentpriser, producentprisindex för lantbruk.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Datainnehållet i producentprisindex för lantbruket minskar år 2015
19.12.2014
Datainnehållet i statistiken minskar år 2015.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex för lantbruk [e-publikation].
ISSN=1797-6537. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mthi/index_sv.html

Dela