Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska turisters övernattningar minskade med 9,2 procent i mars
13.5.2015
I mars 2015 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland 415 000 dygn övernattningar av utländska turister, vilket var 9,2 procent mindre än året innan. Även övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningar minskade. Minskningen var 0,5 procent och antalet övernattningsdygn något under 1,2 miljoner. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till nästan 1,6 miljoner dygn, vilket var en minskning med 2,9 procent från mars år 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Nästa offentliggörande:
11.6.2015

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.5.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/matk/index_sv.html

Dela