Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländska turisters övernattningar ökade med 4,0 procent i april 2016
16.6.2016
Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 4,0 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av finländska turister uppgick i april 2016 till 1,1 miljoner. De utländska turisternas övernattningar ökade med 2,7 procent och de övernattade 297 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. I april 2016 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt nästan 1,4 miljoner övernattningsdygn, vilket var 3,7 procent fler än i april 2015. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
14.7.2016

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.7.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html

Dela