Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländska turisters övernattningar ökade med 7,2 procent i mars 2016
19.5.2016
Övernattningarna av finländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med 7,2 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av finländska turister uppgick i mars 2016 till drygt 1,2 miljoner. De utländska turisternas övernattningar ökade med 1,4 procent och de övernattade nästan 419 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. I mars 2016 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt nästan 1,7 miljoner övernattningsdygn, vilket var 5,7 procent fler än i mars 2015. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
16.6.2016

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html

Dela