Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Efterfrågan på inkvarteringstjänster på föregående års nivå år 2015
29.4.2016
År 2015 bokfördes nästan 19,8 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Av övernattningsdygnen var 14,2 miljoner övernattningar av finländska turister och 5,5 miljoner övernattningar av utländska turister. Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster minskade med 3,5 procent, medan den inhemska ökade med 1,1 procent jämfört med året innan. Allt som allt minskade den totala efterfrågan på inkvarteringstjänster med bara 0,2 procent år 2015. År 2014 visade redan tecken på att efterfrågan på inkvarteringstjänster avtar något, och i januari 2015 minskade efterfrågan ytterligare med något under 8 procent. I februari vände efterfrågan något uppåt, men under våren minskade den igen ända fram till juli, då efterfrågan ökade med en procent. Hela slutet av året gick en aning på plus, med undantag av november, då efterfrågan minskade med 3 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
19.5.2016

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.5.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html

Dela