Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska turisters övernattningar ökade med 17,6 procent i december 2016
16.2.2017
Övernattningarna av utländska turister ökade med 17,6 procent i december jämfört med året innan och uppgick till drygt 652 000 övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. De finländska turisternas övernattningar ökade med 4,2 procent och de övernattade nästan 867 000 gånger i inkvarteringsanläggningar. I december 2016 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt drygt 1,5 miljoner övernattningsdygn, vilket var 9,6 procent fler än i december 2015. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
17.3.2017

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.2.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html

Dela