Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Finländska turisters övernattningar ökade med 4,0 procent i februari
16.4.2015
I februari 2015 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland nästan 1,1 miljoner dygn övernattningar av finländska turister, vilket var 4,0 procent fler än i fjol. Övernattningarna av utländska turister minskade däremot med 1,8 procent och uppgick till något under 400 000 dygn i inkvarteringsanläggningarna. Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningar uppgick till drygt 1,4 miljoner dygn, vilket var en ökning med 2,4 procent från februari år 2014. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Nästa offentliggörande:
29.4.2015

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2015].
Åtkomstsätt: http://tilastokeskus.fi/til/matk/index_sv.html

Dela