Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Övernattningarna i inkvarteringsanläggningar minskade med 3,1 procent i november
14.1.2016
Det totala antalet övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland var något under 1,3 miljoner dygn i november 2015, vilket var 3,1 procent mindre än året innan. Övernattningarna av utländska turister minskade med 8,3 procent och uppgick till 330 000 dygn i inkvarteringsanläggningarna. Övernattningarna av finländska turister minskade med 1,1 procent och uppgick till drygt 929 000 övernattningsdygn. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
18.2.2016

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.2.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html

Dela