Finlands officiella statistik

Inkvarteringsstatistik

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Utländska turisters övernattningar ökade med 11,6 procent i augusti 2017
19.10.2017
Övernattningarna av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland fortsatte alltjämt öka, med 11,6 procent från året innan. Antalet övernattningsdygn av utländska turister uppgick i augusti 2017 till nästan 758 000. Däremot minskade övernattningarna av finländska turister med 1,6 procent och de övernattade något under 1,5 miljoner gånger i inkvarteringsanläggningar. I augusti 2017 bokförde inkvarteringsanläggningarna i Finland totalt nästan 2,3 miljoner övernattningsdygn, vilket var 2,5 procent fler än året innan. Uppgifterna är preliminära uppgifter i Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag.

Nästa offentliggörande:
16.11.2017

Beskrivning: Inkvarteringsstatistiken beskriver utbud och användning av inkvarteringstjänster och omfattar uppgifter om dem som utnyttjat tjänsterna och antalet övernattningar. Utbudet beskrivs med inkvarteringsanläggningarnas rums- och bäddkapacitet, användningen beräknas efter andelen sålda rum i förhållande till antalet tillgängliga rum (användningsgrad). Efterfrågan på inkvarteringstjänster mäts också med antalet övernattningar. Användarna av tjänsterna har indelats i inhemska och utländska resenärer.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: hotell, inhemsk turism, inkvarteringsanläggningar, inkvarteringsverksamhet, turism, utlänningar.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Målpopulationen för inkvarteringsstatistiken utvidgas i och med EU:s förordning om turism-statistik
15.6.2012
Turismstatistiken för år 2012 sammanställs enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 692/2011.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.10.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/index_sv.html

Dela