Suomen virallinen tilasto

Majoitustilasto

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Majoituspalveluiden kysyntä kasvoi 3 prosenttia vuonna 2016
27.4.2017
Suomen majoitusliikkeissä kirjattiin 20,3 miljoonaa yöpymisvuorokautta, joista noin 14,6 miljoonaa oli kotimaisten ja 5,8 miljoonaa ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä vuonna 2016. Majoituspalvelujen ulkomainen kysyntä kasvoi 4,7 ja kotimainen kysyntä 2,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kaikkiaan majoituspalvelujen kokonaiskysyntä kasvoi 3,1 prosenttia vuonna 2016. Majoituspalvelujen kysynnän edellisvuosien lievä hiipuminen kääntyi siis selkeäksi kasvuksi vuonna 2016. Kysyntä kasvoi touko ja kesäkuuta lukuun ottamatta vuoden jokaisena kuukautena. Huhti-, syys- ja marraskuussa kasvu oli viiden prosentin luokkaa, maaliskuussa lähes kahdeksan prosenttia ja joulukuussa jopa 10 prosenttia verrattuna vuoteen 2015. Toukokuussa majoituspalvelujen kysyntä oli samalla tasolla kuin edellisvuonna ja kesäkuussa kysyntä väheni noin kaksi prosenttia. Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston tietoja ja ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa.

Seuraava julkistus:
28.4.2017

Kuvaus: Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä. Tarjontaa esitetään majoitusliikkeiden huone -ja vuodekapasiteetin määrällä, käyttö lasketaan myytyjen huoneiden osuudella käytettävissä olevasta huoneiden määrästä (käyttöaste). Majoituspalvelujen kysyntää mitataan myös yöpymisten määrillä. Palvelujen käyttäjät on jaettu koti- ja ulkomaisiin matkailijoihin.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hotellit, kotimaanmatkailu, majoitusliikkeet, majoitustoiminta, matkailu, ulkomaalaiset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Majoitustilaston kohdejoukko laajenee EU:n matkailutilastoasetuksen vaikutuksesta
15.6.2012
Vuotta 2012 koskevat matkailutilastot laaditaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaan.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitustilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-6309. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.4.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matk/index.html

Jaa