Publicerad: 8.4.2021

Coronakrisen minskade efterfrågan på inkvarteringstjänster till 1990-talets nivå

På grund av coronakrisen föll övernattningarna i inkvarteringsanläggningarna i Finland till 1995 års nivå. De finländska turisternas övernattningar minskade med 25 procent år 2020 och de utländska turisternas med hela 68 procent från året innan. År 2020 bokfördes 14,3 miljoner övernattningar i inkvarteringsanläggningar i Finland.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad, 2020/2019

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad, 2020/2019

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jussi-Pekka Rantanen 029 551 3547, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (441,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 08.04.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2020. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2020/matk_2020_2021-04-08_tie_001_sv.html