Tabellbilaga 10.2. Kapacitet på inkvarteringsanläggningar efter öppethållningsperiod i år 2018

Anläggningar, antal Rum, antal Bäddar, antal Elanslutningar för husvagnar och husbilar
Alla inkvarteringsanläggningar Totalt 1 372 69 671 172 668 19 886
Öppet året runt 1 103 64 035 155 889 12 947
Öppet en del av året 269 5 636 16 779 6 939
Hotell Totalt 675 57 064 124 988 2 179
Öppet året runt 635 54 954 120 440 2 010
Öppet en del av året 40 2 110 4 548 169
Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar Totalt 113 2 264 5 659 450
Öppet året runt 91 1 789 4 429 375
Öppet en del av året 22 475 1 230 75
Semesterbyar Totalt 316 6 213 28 270 1 770
Öppet året runt 246 5 198 24 306 1 304
Öppet en del av året 70 1 015 3 964 466
Campingplatsverksamhet Totalt 219 2 573 10 023 15 299
Öppet året runt 91 778 3 549 9 085
Öppet en del av året 128 1 795 6 474 6 214
Vandrarhem Totalt 49 1 557 3 728 188
Öppet året runt 40 1 316 3 165 173
Öppet en del av året 9 241 563 15

Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 029 551 3556, Ossi Nurmi 029 551 2984, liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 9.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2018, Tabellbilaga 10.2. Kapacitet på inkvarteringsanläggningar efter öppethållningsperiod i år 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2018/matk_2018_2019-04-09_tau_014_sv.html